GIA ĐÌNH LÃNH TỤ CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH GIA ĐÌNH DÂN OAN Fb. Đỗ Cao Cường| Xác của ông Đỗ Mười sẽ được chôn cất tại khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội với diện tích lên tới 1.100 m2, nó đã được đổ bê tông, quây móng rất hoành tráng. Nó còn được đặt cạnh con...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
165upvotes
1downvote
55reminds

More from Nhật Ký Yêu Nước

Cuộc sống sa hoa của cán bộ trong vụ án Thủ thiêm Dân oan Thủ Thiêm (#Danlambao) - Gửi quý báo hiện nay tôi đã tìm được thông tin gia đình Bí Thư kiêm chủ tịch phường Bình An trong thời gian năm 2013 đến năm 2017 ở Quận 2 người trực tiếp cưỡng chế sai luật 4,3 Hecta đất ở Phường...See more

More from Nhật Ký Yêu Nước

Cuộc sống sa hoa của cán bộ trong vụ án Thủ thiêm Dân oan Thủ Thiêm (#Danlambao) - Gửi quý báo hiện nay tôi đã tìm được thông tin gia đình Bí Thư kiêm chủ tịch phường Bình An trong thời gian năm 2013 đến năm 2017 ở Quận 2 người trực tiếp cưỡng chế sai luật 4,3 Hecta đất ở Phường...See more