@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Osin Huy Đức. Tôi và Osin Huy Đức có trò chuyện với nhau qua Facebook nhiều lần, lúc đó tôi luôn coi anh như một người đàn anh đi trước, một người có tinh thần yêu nước phản kháng trước những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc. Độ ấy biểu tình TQ...See more

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
1356upvotes
165reminds

More from Buithanhhieu

Đúng như vậy

Nhất thể hoá

More from Buithanhhieu

Đúng như vậy

Nhất thể hoá