Hợp tác thắt chăt trên nhiều lĩnh vực.

170Upvotes
2Downvotes

More from Buithanhhieu

Mình gửi hàng gia dụng cho Lê Mỹ Hạnh bán ở miền Trung, cô ấy bị công an xui chủ nhà không cho thuê nữa. Thế là mình còn đọng số hàng ở đó, dù khách nhiều nơi cần lấy. Hạnh nói hàng còn đó, nhưng cô ấy về đó sẽ bị nguy hiểm nên không dám về. Thực ra mình cũng nghĩ số hàng giao cho Hạnh bán để dùng vào việc từ thiện, mình chỉ từ thiện cho con cái những tù nhân lương tâm. Mình không trợ giúp cho bất kỳ hoạt động nào. Mình hiểu khá rõ bọn an ninh Việt Nam, chúng không có đơn vị nào lập ra để làm nhiệm vụ ngăn chặn hay phá hoại những vụ giúp đỡ tiền cho con em người bị chúng bắt đi tù. Vì thế mình giúp con em người bị tù, thì những người mình nhờ chuyển tiền giúp đến các cháu nhỏ không bị liên luỵ. Thực tế mấy năm qua, không ai mình nhờ chuyển tiền bị khó dễ , dù việc này công khai. Ngay cả chuyện mình một mặt chửi tuốt tuồn tuột lãnh đạo chóp bu cộng sản, mặt khác rao bán hàng ầm ầm cũng chả bị phá về mặt buôn bán. Bọn chúng chỉ phá facebook mình viết chửi chúng, còn trang bán hàng chúng vẫn để đến giờ. Vì chúng biết mình không phải đi buôn đồ mà sống, nếu chặn mình buôn bán thì mình lại có thời gian nghĩ mưu viết này nọ. Để cho mình mải buôn thì mình hết thời gian chém gió. Thế nên mình nghĩ công an Việt Nam làm gì đó với Lê Mỹ Hạnh không phải là vì bán hàng cho mình hoặc vì mình nhờ chuyển tiền bán được cho con cái các tù nhân bất đồng chính kiến. Thế nhưng mình tính sẽ không dính dáng gì đến những người đang hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, kể cả việc đơn giản là nhờ họ chuyển giúp tiền cho các cháu có bố mẹ bị giam cầm. Mình không muốn chuyện nhỡ đâu vì ghét mình mà công an hại đến họ. Buồn ! Lẽ ra trung thu này có quà cho các cháu con tù nhân lương tâm, lại phải viết như này.b
6.3k views ·

Đố ai hiểu chuyện gì?

8.54k views ·

More from Buithanhhieu

Mình gửi hàng gia dụng cho Lê Mỹ Hạnh bán ở miền Trung, cô ấy bị công an xui chủ nhà không cho thuê nữa. Thế là mình còn đọng số hàng ở đó, dù khách nhiều nơi cần lấy. Hạnh nói hàng còn đó, nhưng cô ấy về đó sẽ bị nguy hiểm nên không dám về. Thực ra mình cũng nghĩ số hàng giao cho Hạnh bán để dùng vào việc từ thiện, mình chỉ từ thiện cho con cái những tù nhân lương tâm. Mình không trợ giúp cho bất kỳ hoạt động nào. Mình hiểu khá rõ bọn an ninh Việt Nam, chúng không có đơn vị nào lập ra để làm nhiệm vụ ngăn chặn hay phá hoại những vụ giúp đỡ tiền cho con em người bị chúng bắt đi tù. Vì thế mình giúp con em người bị tù, thì những người mình nhờ chuyển tiền giúp đến các cháu nhỏ không bị liên luỵ. Thực tế mấy năm qua, không ai mình nhờ chuyển tiền bị khó dễ , dù việc này công khai. Ngay cả chuyện mình một mặt chửi tuốt tuồn tuột lãnh đạo chóp bu cộng sản, mặt khác rao bán hàng ầm ầm cũng chả bị phá về mặt buôn bán. Bọn chúng chỉ phá facebook mình viết chửi chúng, còn trang bán hàng chúng vẫn để đến giờ. Vì chúng biết mình không phải đi buôn đồ mà sống, nếu chặn mình buôn bán thì mình lại có thời gian nghĩ mưu viết này nọ. Để cho mình mải buôn thì mình hết thời gian chém gió. Thế nên mình nghĩ công an Việt Nam làm gì đó với Lê Mỹ Hạnh không phải là vì bán hàng cho mình hoặc vì mình nhờ chuyển tiền bán được cho con cái các tù nhân bất đồng chính kiến. Thế nhưng mình tính sẽ không dính dáng gì đến những người đang hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, kể cả việc đơn giản là nhờ họ chuyển giúp tiền cho các cháu có bố mẹ bị giam cầm. Mình không muốn chuyện nhỡ đâu vì ghét mình mà công an hại đến họ. Buồn ! Lẽ ra trung thu này có quà cho các cháu con tù nhân lương tâm, lại phải viết như này.b
6.3k views ·

Đố ai hiểu chuyện gì?

8.54k views ·