Vườn Tâm Hồn
  • verified_user
@HoangNghiem1368

Beautiful mountain

thumb_upthumb_downchat_bubble
664upvotes
1downvote
166reminds

More from Vườn Tâm Hồn

Chúc các Anh, Chị trung thu vui vẻ...

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi Trần thế em nay chán nửa rồi Cung quế đã ai ngồi đó chửa Cành đa xin chị nhắc lên chơi Có bầu có bạn can chi tủi Cùng gió, cùng mây thế mới vui Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám Tựa nhau trông xuống thê gian cười( Tản Đà)

More from Vườn Tâm Hồn

Chúc các Anh, Chị trung thu vui vẻ...

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi Trần thế em nay chán nửa rồi Cung quế đã ai ngồi đó chửa Cành đa xin chị nhắc lên chơi Có bầu có bạn can chi tủi Cùng gió, cùng mây thế mới vui Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám Tựa nhau trông xuống thê gian cười( Tản Đà)