@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

NHỮNG DI SẢN-THÀNH TÍCH CỦA TRẦN ĐẠI QUANG 1. Đầu tiên phải nói đến câu chuyện Tây Nguyên giai đoạn 2000- 2004. Thời kỳ này, (tháng 10 năm 2000 - tháng 4 năm 2006, ông Quang là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an). - Chưa có con số thống kê...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
621upvotes
120reminds