1.02k views

Trwa masowe szaleństwo na punkcie filmu "Kler", którego nikt nie widział, ale każdy wie co o nim sądzi, media robią promocję i wszyscy mówią o skandalach pedofilskich w Kościele. Ale czy każdego przestępcę seksualnego wolno nam głośno piętnować? Są naukowcy, którzy badali jaki procent wśród pedofilów stanowią konkretne grupy społeczne. Wyniki są niepoprawne politycznie, i choć prezentujemy jedynie publicznie dostępne informacje z podanymi źródłami naukowymi, to kontrowersyjne słowa zagwiazdkowaliśmy. Czemu? Bo pisze się o wysokim odsetku h*************tów wśród pedofilów - od 9 do aż 30-40 i 50 proc.(1). To też nie pomogło i nasz wpis został usunięty przez Facebook. Na Minds umieszczamy oryginał. Bez gwiazdek. Badania wykonywali m.in. dr Heasman i dr Freund z Clarke Institute of Psychiatry w Toronto, którzy zajmowali się 457 pedofilami. Ustalili, że spośród nich aż 1/3 to homoseksualiści. Pierwszemu z badaczy wyszło 34 proc., a drugiemu - 32 proc.(2). Wykonywano też inne badania, np. sprawdzano klinicznie reakcje organizmów pedofilów (przepływ krwi przez członek) na obrazy dzieci. Tu wyszło, że wśród pedofilów, homoseksualiści stanowią 9 proc.(3). Ale np. w USA badano przypadki molestowania dzieci przez przybranych rodziców i ustalono, że aż 50 proc. miało charakter homoseksualny. W samym stanie Ilinois wyszło 34 proc.(4). Na dodatek okazało się, że pedofile homoseksualni objęci badaniem, mieli molestować średnio dwa razy więcej dzieci, niż reszta(5), a dane zbierano z oświadczeń samych pedofilów. Gdy informacje zebrano z oświadczeń anonimowych, wyszły jeszcze większe różnice. Wśród księży 80,9 proc. ofiar molestowania było płci męskiej(6). No właśnie, operujemy tu liczbami na poziomie 9, 30, 40, a nawet 50 procent... A ilu księży jest wśród pedofilów? Według raportu rządowego Children's Bureau, jeden duchowny przypada na 3000 sprawców przestępstw seksualnych przeciw dzieciom w USA. Jest to 0,034 proc. Również w USA, ale z innego okresu wyszło 0,05 proc. To samo we Włoszech. W Niemczech od 1995 do 2012 roku było 210.000 przestępstw seksualnych, z czego 100 dotyczyło księży, czyli wychodzi znów 0,05 proc. Ekke Overbeek, autor książki "Lękajcie się. Ofiary pedofilii w polskim kościele mówią" ustalił, że w latach 2000-2013, 35 księży zostało skazanych w Polsce za molestowanie małoletnich. W Polsce jest ok. 30 tys. księży katolickich. Nie ma obiektywnego sposobu, by wyliczyć dokładną ilość pedofilów, ale nawet przyjmując, że drugie tyle spraw było niewykrytych, a nawet TRZY razy tyle, CZTERY razy tyle - to otrzymujemy 0,5 proc. Wyliczenia mogą się też różnić pod względem kraju. Amerykański Episkopat poinformował, że tam podejrzenie o molestowanie nieletnich sformułowano wobec 5 proc. księży czynnych w latach 1950-2015. Kim są pedofile z zawodu? Sprawdźmy na przykładzie polskich szacunkowych statystyk liczebności pedofilii i zestawienia zawodów, jakie wykonują. Prawie 2/3 pedofilów nie miało żadnego wyuczonego zawodu. Księża, lekarze i nauczyciele wbrew oczekiwaniom stanowią pojedyncze przypadki w stosunku do całego zestawienia. Więcej pod tym względem jest już nawet ślusarzy, rolników i mechaników.(7) _______________________ (1) Ryan C. W. Hall MD, Richard C. W Hall MD, PA, A Profile of Pedophlia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes and Forensic Issues. Mayo Clinic Proceedings, April 2007, 82 (4): 457-471, przy czym jego autorzy powołują się na wiele innych źródeł naukowych (2) Freund K. et al., Pedophilia e heterosexuality v. Homosexuality. J Sex & Martial Therapy, 1984; 10, 193-200 (3) Freund K, Watson RJ, The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: an exploratory study (4) Cameron P., Are Over A Third of Foster Parent Molestations Homosexual? Psychological Reports 2005;96:275-298. (5) W pierwszej grupie średnio 10,7 molestowanych dzieci i 53 aktów pedofilskich, w drugiej odpowiednio 5,2 i 35 (6) The Nature and Scope of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States 1950-2002 (7) Dane na temat skazanych za pedofilię opublikowane na stronach Senatu w zaadresowanym do marszałka Bogdana Borusewicza liście podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego.

thumb_up43thumb_downrepeat8chat_bubble4