ĐỪNG NGHE CHÍNH PHỦ NÓI........DON'T LISTEN TO WHATEVER THE GOVERNMENT SAID Đừng nghe chính phủ hứa nhiều.................Don't listen to whatever the government is promise Không bao giờ có, đó chiêu thường dùng...It is not real and never happen, that is their treating Khi nào...See more

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_downchat_bubble
1024upvotes
182reminds

More from songnuocmientay

THƯƠNG CHO THẦY VÀ TRÒ.........HOW DO I LOVE TEACHER AND PUPIL Tại sao nên nổi này...............Why the country being like that Nhìn em mắt tôi cay..............Look at this photo my heart is beating and my tear is full out Thương học trò, thấy dạy.......How i love the pupil and teacher also Thiên đường là thế này..........The Viet Nam heaven country is that ??? songnuocmientay-15/09/2018

VIỆT NAM TÔI LẠ LẮM............SO BAD STRANGE OF VIET NAM Bán nước thì giàu sụ...................Who is sell off the country is very rich Yêu nước thì ở tù.......................The patriotic is being jail Đấu tranh thi phản động................Demonstration is reactionary...See more

GIÀNH LẠI GIANG SƠN.....................FIGHTING TO GAIN BACK THE WHOLE COUNTRY Một khi chính phủ thuộc trung...............Up the time Viet Nam government belong to china Đất nước ắt có anh hùng lên thay.........The country will have heros to replay the government Bao năm chịu...See more

More from songnuocmientay

THƯƠNG CHO THẦY VÀ TRÒ.........HOW DO I LOVE TEACHER AND PUPIL Tại sao nên nổi này...............Why the country being like that Nhìn em mắt tôi cay..............Look at this photo my heart is beating and my tear is full out Thương học trò, thấy dạy.......How i love the pupil and teacher also Thiên đường là thế này..........The Viet Nam heaven country is that ??? songnuocmientay-15/09/2018

VIỆT NAM TÔI LẠ LẮM............SO BAD STRANGE OF VIET NAM Bán nước thì giàu sụ...................Who is sell off the country is very rich Yêu nước thì ở tù.......................The patriotic is being jail Đấu tranh thi phản động................Demonstration is reactionary...See more

GIÀNH LẠI GIANG SƠN.....................FIGHTING TO GAIN BACK THE WHOLE COUNTRY Một khi chính phủ thuộc trung...............Up the time Viet Nam government belong to china Đất nước ắt có anh hùng lên thay.........The country will have heros to replay the government Bao năm chịu...See more