@lehoaianhhal
  • verified_user
·

(Có tiếng Anh bên dưới. English version is below.) Anh Trần Huỳnh Duy Thức, một tù nhân lương tâm có tài và có tâm với đất nước, đã tuyệt thực 30 ngày trong tù, kiệt sức lắm rồi, có thể sẽ chết trong nay mai. Mong các bạn share trên Facebook và copy nội dung để email cho: -...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
610upvotes
122reminds