Phật Triển Thiên Thủ pháp_Bài Công Pháp số 1 (Phật mở nghìn tay) The Great Way of Spiritual Perfection Buddha Stretching a Thousand Arms_The First Exercise "At the core of Buddha Stretching a Thousand Arms is stretching of the body. This stretching unblocks areas where energy is...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
608upvotes
92reminds

More from Vupro

HỌC VIÊN ĐÀI LOAN Học sinh Đài Loan học Pháp Luân Công Với lợi ích mà Pháp Luân Công đem lại, hiện nay có hơn 100 triệu người ở 114 Quốc Gia luyện tập và tu học mỗi ngày. Trang chủ, đa ngữ: http://www.falundafa.org/ Xem thêm chia sẻ về tu học Pháp Luân Đại Pháp: https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472 https://www.facebook.com/Dafa.Great/

TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU 🌸Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Một ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người!” Từ khu rừng liền có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người!” 🌸Cậu hoảng hốt quay về,...See more

SỰ BÌNH YÊN Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. 🌸Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ...See more

More from Vupro

HỌC VIÊN ĐÀI LOAN Học sinh Đài Loan học Pháp Luân Công Với lợi ích mà Pháp Luân Công đem lại, hiện nay có hơn 100 triệu người ở 114 Quốc Gia luyện tập và tu học mỗi ngày. Trang chủ, đa ngữ: http://www.falundafa.org/ Xem thêm chia sẻ về tu học Pháp Luân Đại Pháp: https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472 https://www.facebook.com/Dafa.Great/

TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU 🌸Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Một ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người!” Từ khu rừng liền có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người!” 🌸Cậu hoảng hốt quay về,...See more

SỰ BÌNH YÊN Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. 🌸Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ...See more