@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

Ngày 3 tháng 9 năm 2018 THƯ NGỎ Hãy cùng gọi tên Trần Huỳnh Duy Thức vì công lý và hy vọng của Việt Nam Kính gửi:  - Tất cả những người đang quan tâm và ủng hộ Trần Huỳnh Duy Thức - Các linh mục, tăng sĩ, tín đồ của Công giáo, Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành… - Các tổ...See more

Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_downchat_bubble
626upvotes
85reminds

More from Khanh Nguyen

Hàng chục công dân bị khủng bố trong dịp 2-9 tại Việt Nam Cô Nguyễn Thanh Loan, vợ của anh Trịnh Toàn, người bị công an Hồ Chí Minh đánh đập đến hôn mê, chấn thương não vào ngày 17-6-2018, lại an ninh thường phục bắt cóc lúc 18g tối ngày 3/9/2018. Suốt 3 ngày nay, lúc nào cũng...See more

#FREETHUC HÃY SHARE HOẶC SỬ DỤNG BỨC HÌNH NÀY ĐỂ LÀM HÌNH ĐẠI DIỆN Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực ở trong tù để phản đối sự ngược đãi và việc công an ép ông phải nhận tội. Chúng tôi đồng hành cùng với gia đình của ông và kêu gọi mọi người ủng hộ bằng cách share hoặc sử...See more

More from Khanh Nguyen

Hàng chục công dân bị khủng bố trong dịp 2-9 tại Việt Nam Cô Nguyễn Thanh Loan, vợ của anh Trịnh Toàn, người bị công an Hồ Chí Minh đánh đập đến hôn mê, chấn thương não vào ngày 17-6-2018, lại an ninh thường phục bắt cóc lúc 18g tối ngày 3/9/2018. Suốt 3 ngày nay, lúc nào cũng...See more

#FREETHUC HÃY SHARE HOẶC SỬ DỤNG BỨC HÌNH NÀY ĐỂ LÀM HÌNH ĐẠI DIỆN Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực ở trong tù để phản đối sự ngược đãi và việc công an ép ông phải nhận tội. Chúng tôi đồng hành cùng với gia đình của ông và kêu gọi mọi người ủng hộ bằng cách share hoặc sử...See more