@lehoaianhhal
  • verified_user
·

"Nhận thức được rằng có những điều lớn lao hơn đảng, lớn lao hơn tham vọng, tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Có những điều đáng vì nó mà đánh cược tất cả : đó là những nguyên tắc vĩnh cửu, những sự thật mà chúng ta buộc phải tuân thủ " "Realising that there is something that is bigger than party, bigger than ambition, money , fame, power. There is something that is worth risking everything for: principles that are eternal , truths that are abiding .." Bài phát biểu của Obama tại tang lễ John McCain . Bao giờ chúng ta có thể nghĩ và nói đơn giản, mà lại vĩ đại như vậy nhỉ ?

thumb_upthumb_down
172upvotes

More from Le Hoai Anh Hal

As a start-up entrepreneur and being successful from the very young age, since the 90s opening period of our country, I have already possessed my own companies, factories, warehouses, trucks and stores. For that reason, I had the opportunity to gain relationship with a lot of...See more

TA LỚN LÊN, ĐẤT NƯỚC ĐÃ GIÀ RỒI Ta lớn lên, đất nước đã già rồi (Bốn nghìn năm thì đâu còn trẻ nữa) Chỉ có tiếng cơm sôi mỗi bữa Vẫn như xưa ...nhưng lúa xịt thuốc rầy. Ta già đi, đất nước cũng già rồi Chỉ bốn nghìn năm vẫn chưa lớn nỗi Lon ton chạy theo, sụt sùi hờn dỗi Hòn...See more

PHẢI CHĂNG TRUNG QUỐC CŨNG KHÔNG HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ? Cách đây 5 năm thì ai dám nghĩ tác giả của cuốn sách Death by China lại có thể làm cố vấn kinh tế cho Tổng Thống Mỹ và có tiếng nói quan trọng tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng điều không ngờ lại xảy ra và tác giả của cuốn sách “chết bởi...See more

More from Le Hoai Anh Hal

As a start-up entrepreneur and being successful from the very young age, since the 90s opening period of our country, I have already possessed my own companies, factories, warehouses, trucks and stores. For that reason, I had the opportunity to gain relationship with a lot of...See more

TA LỚN LÊN, ĐẤT NƯỚC ĐÃ GIÀ RỒI Ta lớn lên, đất nước đã già rồi (Bốn nghìn năm thì đâu còn trẻ nữa) Chỉ có tiếng cơm sôi mỗi bữa Vẫn như xưa ...nhưng lúa xịt thuốc rầy. Ta già đi, đất nước cũng già rồi Chỉ bốn nghìn năm vẫn chưa lớn nỗi Lon ton chạy theo, sụt sùi hờn dỗi Hòn...See more

PHẢI CHĂNG TRUNG QUỐC CŨNG KHÔNG HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ? Cách đây 5 năm thì ai dám nghĩ tác giả của cuốn sách Death by China lại có thể làm cố vấn kinh tế cho Tổng Thống Mỹ và có tiếng nói quan trọng tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng điều không ngờ lại xảy ra và tác giả của cuốn sách “chết bởi...See more