@ChauDoan
  • verified_user
·

Hiểm ác và bẩn thỉu Thỉnh thoảng gặp một bạn làm kinh doanh, tôi lại được nghe họ nói về sự vòi tiền của các cơ quan chức năng. Đôi khi chỉ là một con cung quăng ở vũng nước đọng trên chậu cây cảnh cũng là một cơ hội kiếm tiền của chính quyền địa phương. Có ngày một khách sạn nhỏ...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
168upvotes
27reminds