PayByTokens
  • verified_user
@PayByTokens

Mini game ( chạy lại và tăng thưởng ) Rewards 350 Tokens for winner "Có ông sư phụ ngồi trò chuyện với cậu học trò , ông nhìn thấy rùa bò ngang mã liền hỏi cậu học trò : Con đếm xem rùa bò ngang mã có mấy chân ? Cậu học trò vừa đi vừa đẩy xe cho thầy và nghĩ mãi chưa thể trả lời " -> qua câu chuyện trên , theo bạn thì bạn đếm có mấy cái chân ?

thumb_upthumb_downchat_bubble
149upvotes
19reminds

More from PayByTokens

Mini game ( chạy lại và tăng thưởng ) Rewards 50 Tokens for winner "Có ông sư phụ ngồi trò chuyện với cậu học trò , ông nhìn thấy rùa bò ngang mã liền hỏi cậu học trò : Con đếm xem rùa bò ngang mã có mấy chân ? Cậu học trò vừa đi vừa đẩy xe cho thầy và nghĩ mãi chưa thể trả lời " -> qua câu chuyện trên , theo bạn thì bạn đếm có mấy cái chân ?

Do you like him ?

Sunlight Cave, Oregon, USA

More from PayByTokens

Mini game ( chạy lại và tăng thưởng ) Rewards 50 Tokens for winner "Có ông sư phụ ngồi trò chuyện với cậu học trò , ông nhìn thấy rùa bò ngang mã liền hỏi cậu học trò : Con đếm xem rùa bò ngang mã có mấy chân ? Cậu học trò vừa đi vừa đẩy xe cho thầy và nghĩ mãi chưa thể trả lời " -> qua câu chuyện trên , theo bạn thì bạn đếm có mấy cái chân ?

Do you like him ?

Sunlight Cave, Oregon, USA