Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Bọn Tư Sang, Bảy Nghẹo nên tận dụng bọn trí thức " cấp tiến " và cựu tù miền Nam ra đòn nhanh chóng, phủ sóng truyền thông khi Hùng Viettel chưa nắm hết truyền thông. Điểm lại thực lực bọn Tư Sang, Bảy Nghẹo có báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân Trí, Phụ nữ HCM, Một thế giới cùng...See more

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
286upvotes
2downvotes
23reminds

More from Buithanhhieu

Về duyệt viện trợ cho Việt Nam thì cân nhắc nhé.

More from Buithanhhieu

Về duyệt viện trợ cho Việt Nam thì cân nhắc nhé.