CON NGƯỜI LÀ VẠN VẬT CHI LINH Man is the most precious life form and the highest of all creatures. Zhuan Falun_ The Third Talk_ Cosmic Tongues_ http://en.falundafa.org/eng/zfl_2018_3.html#7 Con người là trân quý nhất, là anh linh của vạn vật. Sách Chuyển Pháp Luân_Bài giảng thứ...See more

Get replies from creators like Vupro

thumb_upthumb_downchat_bubble
1600upvotes
3downvotes
270reminds

More from Vupro

Entrer dans le recueillement. Chân Thiện Nhẫn là đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và tự do, vượt qua giới hạn của thời gian – không gian, văn hóa, tôn giáo và chính trị. Đó là nội hàm căn bản của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn...See more

NẾU KO DUY CHUYỂN BẠN SẼ BỊ LỤI LẠI PHÍA SAU. ĐÓ LÀ QUY LUẬT

More from Vupro

Entrer dans le recueillement. Chân Thiện Nhẫn là đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và tự do, vượt qua giới hạn của thời gian – không gian, văn hóa, tôn giáo và chính trị. Đó là nội hàm căn bản của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn...See more

NẾU KO DUY CHUYỂN BẠN SẼ BỊ LỤI LẠI PHÍA SAU. ĐÓ LÀ QUY LUẬT