Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Về duyệt viện trợ cho Việt Nam thì cân nhắc nhé.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
129upvotes
1downvote

More from Buithanhhieu

More from Buithanhhieu