Chau Micae - Thập Giá Gữi PGS-TS Bùi Hiển Tiếng việt còn trong mọi người, người việt còn thì còn nước non Giữ tiếng việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau Tiếng việt còn trong mọi người Hồn việt mình còn nguyên vẹn tròn Giữ tiếng việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc son..

play_circle_outline
thumb_upthumb_downchat_bubble
167upvotes
26reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Bui Thi Minh Hang HÃY GIÚP TÔI ĐƯA NHỮNG TÊN ÁC ÔN NÀY RA TOÀ ÁN QUỐC TẾ VÀ CHẾ TÀI CHÚNG CÙNG GIA ĐÌNH CHÚNG BẰNG LUẬT Magnitsky : .................................................. SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÊN ÁC ÔN Lê Hoàng Dũng : 0913967974 Cuối cùng tao cũng đã tìm ra khuôn mặt...See more

SBTN VOICE 2018 I Season 1 I Tập 1: Chào mừng đến Ngôi Nhà Chung SBTNOfficial Trong tập 1, Top 21 thí sinh sẽ lần đầu tiên gặp gỡ các huấn luyện viên và phải chứng tỏ khả năng của mình qua một bài hát tự chọn. Sau đó các bạn được đưa đến Ngôi Nhà Chung và chuyện gì sẽ xảy ra...See more

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Bui Thi Minh Hang HÃY GIÚP TÔI ĐƯA NHỮNG TÊN ÁC ÔN NÀY RA TOÀ ÁN QUỐC TẾ VÀ CHẾ TÀI CHÚNG CÙNG GIA ĐÌNH CHÚNG BẰNG LUẬT Magnitsky : .................................................. SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÊN ÁC ÔN Lê Hoàng Dũng : 0913967974 Cuối cùng tao cũng đã tìm ra khuôn mặt...See more

SBTN VOICE 2018 I Season 1 I Tập 1: Chào mừng đến Ngôi Nhà Chung SBTNOfficial Trong tập 1, Top 21 thí sinh sẽ lần đầu tiên gặp gỡ các huấn luyện viên và phải chứng tỏ khả năng của mình qua một bài hát tự chọn. Sau đó các bạn được đưa đến Ngôi Nhà Chung và chuyện gì sẽ xảy ra...See more