Chau Micae - Thập Giá Gữi PGS-TS Bùi Hiển Tiếng việt còn trong mọi người, người việt còn thì còn nước non Giữ tiếng việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau Tiếng việt còn trong mọi người Hồn việt mình còn nguyên vẹn tròn Giữ tiếng việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc son..

play_circle_outline

Get replies from creators like Điếu Cày (Nguyễn Văn...

thumb_upthumb_downchat_bubble
167upvotes
26reminds