NGÀY ĐỘC LẬP TRONG KẼM GAI.......THE DEPENDENT DAY IN WIRE FENCE Độc lập trong kẽm gai............The dependent day within wire fence Sao nhìn mà tê tái..................How is sorrowful when look at wire fence Thương người dân thơ dại.....What is a pity of innocent people Một...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
657upvotes
181reminds

More from songnuocmientay

CÁ MẬP CẮN CÁP.................THE SHARK IS OPPOSED TO THE LIE GOVERNMENT Chính phủ luôn nói dối..............The Viet Nam government is always lie to Vietnamese Nói làm không đi đôi.................The way of talking and acting are differrent Mỗi lần nước bị...See more

KHÂM PHỤC VÀ KÍNH TRỌNG.......ADMIRED AND RESPECTED Việc nặng anh vẫn chọn.............Hard work , he is willing to do Dẫu đôi chân không còn............Even pair of legs are lost Tàn tật không hèn mọn..............He is handicapped man , but he is not lowly Không xin hay cúi...See more

ĐẾN TRƯỜNG TRÊN BÙN LẦY.....ROAD WAY TO SCHOOL IN HEAVEN COUTRY Thiên đường đất nước đấy.........This is the heaven country Đi học trên bùn nhầy..................The way to school is on mine Dự án ngàn tỷ bậy.....................Too much wrong project with millions dollar Tiếp...See more

More from songnuocmientay

CÁ MẬP CẮN CÁP.................THE SHARK IS OPPOSED TO THE LIE GOVERNMENT Chính phủ luôn nói dối..............The Viet Nam government is always lie to Vietnamese Nói làm không đi đôi.................The way of talking and acting are differrent Mỗi lần nước bị...See more

KHÂM PHỤC VÀ KÍNH TRỌNG.......ADMIRED AND RESPECTED Việc nặng anh vẫn chọn.............Hard work , he is willing to do Dẫu đôi chân không còn............Even pair of legs are lost Tàn tật không hèn mọn..............He is handicapped man , but he is not lowly Không xin hay cúi...See more

ĐẾN TRƯỜNG TRÊN BÙN LẦY.....ROAD WAY TO SCHOOL IN HEAVEN COUTRY Thiên đường đất nước đấy.........This is the heaven country Đi học trên bùn nhầy..................The way to school is on mine Dự án ngàn tỷ bậy.....................Too much wrong project with millions dollar Tiếp...See more