NGÀY ĐỘC LẬP TRONG KẼM GAI.......THE DEPENDENT DAY IN WIRE FENCE Độc lập trong kẽm gai............The dependent day within wire fence Sao nhìn mà tê tái..................How is sorrowful when look at wire fence Thương người dân thơ dại.....What is a pity of innocent people Một kiếp khổ quá dài.............One life with full of miserable Độc lập trong bắt bớ..............The dependent day in arrested Chắc gì dân đã sợ.................The people is not fear of being jail Bao năm tháng đợi chờ.........They have been awaiting for struggling Dân không còn thờ ơ.............They are not innocent any more Độc lập hay lạc hậu.............The dependent day or backward Bốn mươi năm về đâu..........Forty year ...where have been gone Sự thật luôn luôn dấu...........The true is always being hide Thích làm nước chư hầu......The government is like to be a slavery Độc lập sao dân loạn...........The dependentday why all of the people in Viet nam is rebel Cả nước bao án oan...........There are too many unjust punishment Một chính phủ độc đoán.....The government is arbitrary Người dân đang héo mòn.....The people is living in painful Độc lập là dân chủ............The dependent is democratic Tất yếu như dự trù...........It is must be changes and acting Dân chủ là ưu tú.............The democratic is excelent Không thì nghèo thiên thu..If not the country is poor and backward forever songnuocmientay- 30/08/2018

657Upvotes
1Downvote
181Reminds

More from songnuocmientay

CÁ MẬP CẮN CÁP.................THE SHARK IS OPPOSED TO THE LIE GOVERNMENT Chính phủ luôn nói dối..............The Viet Nam government is always lie to Vietnamese Nói làm không đi đôi.................The way of talking and acting are differrent Mỗi lần nước bị rối...................When the people is going to strike and struggle Cá mập cắn cáp đôi................The government is blame for fiber potic cable is weak by shark ...............................................biting Cá mập đâu xuất hiện..............it is funny , why do the shark is appearing Chúng nó đâu bị điên...............They are not mad and crazy Cắn vào cáp có điện................It has a electric on fiber optic cable Cà dòng họ quy tiên................All of their ancestor will die Sao cứ dối lừa mãi...............Why the government to be a lie forever Quá khứ đến tương lai..........From past to present Lê Văn Tám là ai...................Who is Le Van Tam ? Lịch sử nên viết lại................Have to rewrite of our history Nguyễn Trãi, Người đã nói....Nguyen Trai , he said that Dân chúng là nguồn cội........The people of the coUNtry is main powerful Dân chúng mà phản đối........If they are opposed to the present government Chính phủ sẽ suy đồi............The government is being destroy songnucomientay-30/08/2018

2.09k views ·

KHÂM PHỤC VÀ KÍNH TRỌNG.......ADMIRED AND RESPECTED Việc nặng anh vẫn chọn.............Hard work , he is willing to do Dẫu đôi chân không còn............Even pair of legs are lost Tàn tật không hèn mọn..............He is handicapped man , but he is not lowly Không xin hay cúi lòn................he is not beg for food or lazy Khâm phục và ngưỡng mộ........So admired and respected Dẫu cuộc đời dập xô................Even his life is very poor Không đầu hàng mệnh số.........He is not give up with his destination Một nét son điểm tô.................What is the wonderful point of view for living songnuocmientay-29/08/22018

2.66k views ·

ĐẾN TRƯỜNG TRÊN BÙN LẦY.....ROAD WAY TO SCHOOL IN HEAVEN COUTRY Thiên đường đất nước đấy.........This is the heaven country Đi học trên bùn nhầy..................The way to school is on mine Dự án ngàn tỷ bậy.....................Too much wrong project with millions dollar Tiếp tục xây và xây...................Unused project is more built Giáo dục không đầu tư.............The Government is not invested for education Toàn vẽ vời các thứ..................They are raised difficulties to useful project Tối kiến mấy quan bự................There are many bad idea from doltish authorians Tạo ra thế hệ hư.......................They make many generation is being wrong Cấc bạn hãy đến đây................Please come to Viet Nam Được nghe và được thấy.........To experience , by hearing and face to face Thiên đường toàn che đậy.......The heaven is being hide and cover Địa ngục mới là đây.................This really is the Hell Tội trẻ em đến trường...............What is a pity for pupil to school Một cảnh thấy xót thương...........This scene is so sorry and unhappy Nhồi nhét chuyện hoang tưởng....They are brainwash too young pupil full of illusiom Địa ngục nơi thiên đường............This is hell in true, it is not a heaven songnuocmientay-29/08/2018

1.43k views ·

More from songnuocmientay

CÁ MẬP CẮN CÁP.................THE SHARK IS OPPOSED TO THE LIE GOVERNMENT Chính phủ luôn nói dối..............The Viet Nam government is always lie to Vietnamese Nói làm không đi đôi.................The way of talking and acting are differrent Mỗi lần nước bị rối...................When the people is going to strike and struggle Cá mập cắn cáp đôi................The government is blame for fiber potic cable is weak by shark ...............................................biting Cá mập đâu xuất hiện..............it is funny , why do the shark is appearing Chúng nó đâu bị điên...............They are not mad and crazy Cắn vào cáp có điện................It has a electric on fiber optic cable Cà dòng họ quy tiên................All of their ancestor will die Sao cứ dối lừa mãi...............Why the government to be a lie forever Quá khứ đến tương lai..........From past to present Lê Văn Tám là ai...................Who is Le Van Tam ? Lịch sử nên viết lại................Have to rewrite of our history Nguyễn Trãi, Người đã nói....Nguyen Trai , he said that Dân chúng là nguồn cội........The people of the coUNtry is main powerful Dân chúng mà phản đối........If they are opposed to the present government Chính phủ sẽ suy đồi............The government is being destroy songnucomientay-30/08/2018

2.09k views ·

KHÂM PHỤC VÀ KÍNH TRỌNG.......ADMIRED AND RESPECTED Việc nặng anh vẫn chọn.............Hard work , he is willing to do Dẫu đôi chân không còn............Even pair of legs are lost Tàn tật không hèn mọn..............He is handicapped man , but he is not lowly Không xin hay cúi lòn................he is not beg for food or lazy Khâm phục và ngưỡng mộ........So admired and respected Dẫu cuộc đời dập xô................Even his life is very poor Không đầu hàng mệnh số.........He is not give up with his destination Một nét son điểm tô.................What is the wonderful point of view for living songnuocmientay-29/08/22018

2.66k views ·

ĐẾN TRƯỜNG TRÊN BÙN LẦY.....ROAD WAY TO SCHOOL IN HEAVEN COUTRY Thiên đường đất nước đấy.........This is the heaven country Đi học trên bùn nhầy..................The way to school is on mine Dự án ngàn tỷ bậy.....................Too much wrong project with millions dollar Tiếp tục xây và xây...................Unused project is more built Giáo dục không đầu tư.............The Government is not invested for education Toàn vẽ vời các thứ..................They are raised difficulties to useful project Tối kiến mấy quan bự................There are many bad idea from doltish authorians Tạo ra thế hệ hư.......................They make many generation is being wrong Cấc bạn hãy đến đây................Please come to Viet Nam Được nghe và được thấy.........To experience , by hearing and face to face Thiên đường toàn che đậy.......The heaven is being hide and cover Địa ngục mới là đây.................This really is the Hell Tội trẻ em đến trường...............What is a pity for pupil to school Một cảnh thấy xót thương...........This scene is so sorry and unhappy Nhồi nhét chuyện hoang tưởng....They are brainwash too young pupil full of illusiom Địa ngục nơi thiên đường............This is hell in true, it is not a heaven songnuocmientay-29/08/2018

1.43k views ·