Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy… yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

thumb_upthumb_downchat_bubble
181upvotes
27reminds

More from ThanhBuiDo

Chiều vàng

Chuyến du lịch rất vui

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

More from ThanhBuiDo

Chiều vàng

Chuyến du lịch rất vui

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng