Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy… yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

181Upvotes
27Reminds

More from ThanhBuiDo

Chiều vàng

670 views ·

Chuyến du lịch rất vui

633 views ·

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

500 views ·

More from ThanhBuiDo

Chiều vàng

670 views ·

Chuyến du lịch rất vui

633 views ·

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

500 views ·
close
Speak freely and earn crypto.