Chuyến du lịch rất vui

63Upvotes

More from ThanhBuiDo

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

500 views ·

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.

434 views ·

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

370 views ·

More from ThanhBuiDo

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

500 views ·

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.

434 views ·

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

370 views ·