@phamhung121
  • verified_user
·

Dự báo U23 Việt Nam sẽ thua U23 Hàn Quốc.

Get replies from creators like phamhung121

thumb_upthumb_downchat_bubble
16upvotes
8reminds