@phamdoantrang
  • verified_user
·

Trong thời gian qua, nhiều cơ quan đoàn thể - những tổ chức ngoại vi, cánh tay nối dài của đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) - đã tích cực tiến hành các hoạt động tuyên truyền ở các cấp cơ sở nhằm vận động, thuyết phục người dân ủng hộ Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng. Để cho công...See more

Get replies from creators like Pham Doan Trang

thumb_upthumb_downchat_bubble
170upvotes
42reminds