-Có chú nai vàng ngơ ngác -Đứng ngẩn ngơ trên xác lá mùa thu. -Cáo già đi ngag wa nói : - Dạ con lạy cụ giả vờ vừa thôi! : D

149Upvotes
35Reminds

More from Happygirl

LÀM GÌ Cô giáo: - Petia, bố em làm nghề gì? - Kỹ sư - Lena, thế bố em làm nghề gì? - Giám đốc nhà hát - Vova, thế còn bố em? - Ông ấy chết rồi. - Thế ông ta làm gì trước khi chết? - Rên rỉ

526 views ·

KHÔNG PHẢI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia: - Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt - Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

775 views ·
717 views ·

More from Happygirl

LÀM GÌ Cô giáo: - Petia, bố em làm nghề gì? - Kỹ sư - Lena, thế bố em làm nghề gì? - Giám đốc nhà hát - Vova, thế còn bố em? - Ông ấy chết rồi. - Thế ông ta làm gì trước khi chết? - Rên rỉ

526 views ·

KHÔNG PHẢI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia: - Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt - Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

775 views ·
717 views ·