NgocVu73
  • verified_user
@NgocVu73

TỘI ÁC GHÊ GỚM NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM. - không phải là chuyện bán những nhà cách mạng khả kính để kiếm tiền. - không phải là chuyện ám sát hàng loạt những nhà yêu nước không theo cộng sản. - không phải là chuyện đấu tố và giết oan hàng chục vạn người. - không...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
180upvotes
1downvote
35reminds

More from NgocVu73

TỪ KINH NGẠC ĐẾN KINH PHONG! Cô diễn viên Mai Phương và Nam diễn Lê Bình,và nhiều ngôi sao ca nhạc trong giới Showbiz bị ung thư,báo chí nhao nhao kinh ngạc xót xa. Người nghệ sĩ già cũng bị ung thư, cộng đồng và báo chí lại có dịp thương cảm cho số phận của họ. Nhiều ca nghệ sĩ...See more

Lão già bán nước cầu vinh. Lão già khốn nạn,lấy đảng phái đè đầu cưỡi cổ,ức hiếp người dân để phò cho đảng phái của lão ta thêm vững mạnh. Lão ko cần Nhân dân khổ đau thế nào,nghèo đói thế nào.... lão ta chỉ tìm mọi thủ đoạn đê hèn để có lợi cgo đảng phái của lão ta mà thôi.

Bạn bè Quốc Tế đồng hành cùng anh Thức.

More from NgocVu73

TỪ KINH NGẠC ĐẾN KINH PHONG! Cô diễn viên Mai Phương và Nam diễn Lê Bình,và nhiều ngôi sao ca nhạc trong giới Showbiz bị ung thư,báo chí nhao nhao kinh ngạc xót xa. Người nghệ sĩ già cũng bị ung thư, cộng đồng và báo chí lại có dịp thương cảm cho số phận của họ. Nhiều ca nghệ sĩ...See more

Lão già bán nước cầu vinh. Lão già khốn nạn,lấy đảng phái đè đầu cưỡi cổ,ức hiếp người dân để phò cho đảng phái của lão ta thêm vững mạnh. Lão ko cần Nhân dân khổ đau thế nào,nghèo đói thế nào.... lão ta chỉ tìm mọi thủ đoạn đê hèn để có lợi cgo đảng phái của lão ta mà thôi.

Bạn bè Quốc Tế đồng hành cùng anh Thức.