@NgocVu73
  • verified_user
·

TỘI ÁC GHÊ GỚM NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM. - không phải là chuyện bán những nhà cách mạng khả kính để kiếm tiền. - không phải là chuyện ám sát hàng loạt những nhà yêu nước không theo cộng sản. - không phải là chuyện đấu tố và giết oan hàng chục vạn người. - không...See more

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
180upvotes
35reminds