@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

ĐIỀU KHÔNG THỂ BỊ TƯỚC ĐOẠT Nhà văn Anh gốc Pakistan Babar Ahmad từng viết rằng “Ngục tù cho biết rằng, có những thứ mà người ta không thể tước đoạt được từ bạn, đó là trái tim của bạn”. Ông ghi lại suy nghĩ này sau khi được trả tự do, với 8 năm bị cầm tù tại Anh do bị nghi...See more

Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_downchat_bubble
1192upvotes
312reminds