1stvietnam đã tồn tại và hoạt động hơn 20 năm , đã phán quyết và hành xử nhiều tên quan chức cộng sản , chúng tôi là một trong những nỗi ám ảnh của cộng sản Việt nam , chúng tôi thực sự là những bóng ma khiến cộng sản Việt nam điên cuồng hơn theo năm tháng ! Khi hồi chuông chúng...See more

Get replies from creators like Tay Đấm Thép

thumb_upthumb_downchat_bubble
168upvotes
20reminds

More from Tay Đấm Thép

Kể từ nay trở đi , 1stvietnam sẽ hành động mạnh hơn so với 20 năm qua , thông qua hội thảo nội bộ chúng tôi đã ra một quyết định cuối cùng : trong vòng 72 giờ , kể từ lúc này , nếu các tù nhân lương tâm không được trả tự do , mỗi tuần trôi qua chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một quan chức cấp cao của cộng sản trong danh sách đã thu thập và kích hoạt phán quyết xử tội theo phương thức cổ đại nguyên sơ . Máu phải trả bằng máu ! Mạng phải đền bằng mạng !

Khi máu của người dân thiện lương bị chảy thì đó chính là trách nhiệm của nhà cầm quyền ( chính quyền nhà nước ) , nếu một người dân lương thiện nằm xuống do bàn tay của bất cứ kẻ ác nào thì đó cũng là do chính quyền cộng sản đã thủ ác , tất cả những gì cộng sản gây ra , tổ chức...See more

More from Tay Đấm Thép

Kể từ nay trở đi , 1stvietnam sẽ hành động mạnh hơn so với 20 năm qua , thông qua hội thảo nội bộ chúng tôi đã ra một quyết định cuối cùng : trong vòng 72 giờ , kể từ lúc này , nếu các tù nhân lương tâm không được trả tự do , mỗi tuần trôi qua chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một quan chức cấp cao của cộng sản trong danh sách đã thu thập và kích hoạt phán quyết xử tội theo phương thức cổ đại nguyên sơ . Máu phải trả bằng máu ! Mạng phải đền bằng mạng !

Khi máu của người dân thiện lương bị chảy thì đó chính là trách nhiệm của nhà cầm quyền ( chính quyền nhà nước ) , nếu một người dân lương thiện nằm xuống do bàn tay của bất cứ kẻ ác nào thì đó cũng là do chính quyền cộng sản đã thủ ác , tất cả những gì cộng sản gây ra , tổ chức...See more