TỰ DO GIÁ BAO NHIÊU..............FREEDOM--- HOW MUCH DOES IT COST Tự do như cổ phiếu....................Freedom as a stock Định giá là bao nhiêu..................How much for fix price Sao mua hoài vẫn thiếu..............The more you buy the more you lost Muốn có nó thật nhiều................But the buyer will take more and more Tự do được phất biểu..................Freedom for speech Nhưng không thích trái chiều......But it is not allowed to opposed to the government Tự do ngầm được hiểu...............Freedom is understand unspoken Không được phát biểu nhiều.......The less you talk the save you are Mọi người hay đàm tiếu.............Everyone is always sneer at Tự do giá bao nhiêu...................How much for freedom's price Tự do không giá biểu.................Freedom is no price list càng mua càng lỗ nhiêu.............The more you buy the more you get lost Tự do , niềm tin thiếu...............Freedom and trust are rare and lack Tha hóa và ngoa điêu................It is depraved and deceptive Người dân giờ đã hiểu.............Now all the people are understand Tự do rất phiêu diêu.................Freedom is floating songnuocmientay-22/08/2018

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_down
170upvotes

More from songnuocmientay

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế...See more

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như...See more

DÂN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NIỀM TIN........THE CITIZENS NO MORE TRUST ON THE ........................................................................................GOVERNMENT Dân không tin chính phủ............There is no trust to the government any more Vì họ không điếc...See more

More from songnuocmientay

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế...See more

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như...See more

DÂN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NIỀM TIN........THE CITIZENS NO MORE TRUST ON THE ........................................................................................GOVERNMENT Dân không tin chính phủ............There is no trust to the government any more Vì họ không điếc...See more