TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế độ..........................Because of disappointing to the present system Không có công bằng lãnh đạo ngu...............unfair and evil control Từ nam chi bắc đầy oan án......................From south to north are full of unjust funishment. Cướp đất , lộng quyền dân khóc than.......Plunder of land, abuse of power to the citizens Kẻ thù dân tộc gọi là bạn.........................The enemy of nation , they consider as a friend Biển đảo , đất liên dâng ngoại bang..........Sea, islands, land are give to china Chính phủ tốt đẹp sao có loạn................If the government be good , why do all people fight ............................................................against Bắt bớ, nhục hình bảo kẻ oan.................Arrested, torture to the injustice citizens Sự thật che đậy chính phủ sợ................The government is always afraid of the true Dân chúng quật cường quá lầm than.......That is why the whole contry is go on for struggle Cuộc sống ấm no có thật vậy................It is said : life is happiness is it true ??? Ngay cả quan quyền cũng đi tây...........Why too many government officer are living in Us and ...............................................................western Thực tế chứng minh đã cho thấy............The practical show that Người dân thù hận quá nhiều đầy...........The people is hating and feud Nếu vì lương dân thi thay đổi.................If the government is good take care to people , they have ............................................................to changes their act and policy Ngược bằng sóng gió sẽ đổi ngôi...........On the others hand there will be a big liberate Không phải tai dân, do chính phủ ...........This is the government wrong , ca't blame t...

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_down
228upvotes

More from songnuocmientay

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như...See more

DÂN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NIỀM TIN........THE CITIZENS NO MORE TRUST ON THE ........................................................................................GOVERNMENT Dân không tin chính phủ............There is no trust to the government any more Vì họ không điếc...See more

CHÚA LUÔN BÊN CON..........GOD FOREVER IN YOUR HEART A Men chỉ còn chúa...............God i have only you Bên một người già nua..........Side by side with me Chiến tranh gây góa bụa.........The war is caused of many women became widow Đau khổ định mệnh đùa..........To...See more

More from songnuocmientay

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như...See more

DÂN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NIỀM TIN........THE CITIZENS NO MORE TRUST ON THE ........................................................................................GOVERNMENT Dân không tin chính phủ............There is no trust to the government any more Vì họ không điếc...See more

CHÚA LUÔN BÊN CON..........GOD FOREVER IN YOUR HEART A Men chỉ còn chúa...............God i have only you Bên một người già nua..........Side by side with me Chiến tranh gây góa bụa.........The war is caused of many women became widow Đau khổ định mệnh đùa..........To...See more