Khi máu của người dân thiện lương bị chảy thì đó chính là trách nhiệm của nhà cầm quyền ( chính quyền nhà nước ) , nếu một người dân lương thiện nằm xuống do bàn tay của bất cứ kẻ ác nào thì đó cũng là do chính quyền cộng sản đã thủ ác , tất cả những gì cộng sản gây ra , tổ chức...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
623upvotes
75reminds

More from Tay Đấm Thép

repeat

Ls Lê Công Định: "Anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực" Hôm nay gia đình anh Thức đến Trại giam số 6 Nghệ An thăm anh theo thường lệ, thì thấy anh Thức rất mệt và yếu do đã tuyệt thực 5 ngày, kể từ 14/8/2018. Trước đó, từ ngày 6/8/2018 anh Thức cũng đã từ chối thức ăn của trại...See more

repeat

AMNESTY INTERNATIONAL KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP! Tính mạng của tù nhân lương tâm Trần Thị Nga đang bị đe dọa. Trong lần gọi điện về nhà vào ngày 17 tháng Tám, Trần Thị Nga nói với chồng của cô rằng cô đã bị đánh đập thường xuyên và gần đây còn bịtù nhân khác dọa giết. Gia đình...See more

More from Tay Đấm Thép

repeat

Ls Lê Công Định: "Anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực" Hôm nay gia đình anh Thức đến Trại giam số 6 Nghệ An thăm anh theo thường lệ, thì thấy anh Thức rất mệt và yếu do đã tuyệt thực 5 ngày, kể từ 14/8/2018. Trước đó, từ ngày 6/8/2018 anh Thức cũng đã từ chối thức ăn của trại...See more

repeat

AMNESTY INTERNATIONAL KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP! Tính mạng của tù nhân lương tâm Trần Thị Nga đang bị đe dọa. Trong lần gọi điện về nhà vào ngày 17 tháng Tám, Trần Thị Nga nói với chồng của cô rằng cô đã bị đánh đập thường xuyên và gần đây còn bịtù nhân khác dọa giết. Gia đình...See more