DÂN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NIỀM TIN........THE CITIZENS NO MORE TRUST ON THE ........................................................................................GOVERNMENT Dân không tin chính phủ............There is no trust to the government any more Vì họ không điếc mù..................The people is not blind or deaf Sử dụng luật rừng rú..................The government is using wildlife 's law Đánh dân như kẻ thù..................They are beating the civilians as their enemy Nói và làm nhiều nẻo.................Don;t listen to the government Làm sao dân nghe theo.............That is why , the people is not follow Đối xử rất bạc bẽo....................To bad behave to their race Chẳng chăm lo dân nghèo Bắt cóc bảo đầu thú.................They did kidnap but they said give one self up to the police Khoan hồng cho đi tù...............They said will tolerate but they put you in jail Vào đồn đánh đập đủ...............While you in jail they will beating up to die Bao người chết trong tù............There are many one is death for no reason in jail Cấm bạc bài quần chúng.........They are ban for gambling to the people Công an được ung dung.........The police is free and save by government Khắp nơi đầy tham nhũng........Corruption is very corner of the whole country Gọi là tình hình chung ............Its called : it is normal Nếu chính phủ là dân...............If the government was a citizens Hiểu thế nào là hận..................They will know., how the citizens hating of government Niềm tin như bã cận.................The trust is residue Hận thù đang trào dâng.............More and more of feud songnuocmientay-21/08/20118

158Upvotes

More from songnuocmientay

CHÚA LUÔN BÊN CON..........GOD FOREVER IN YOUR HEART A Men chỉ còn chúa...............God i have only you Bên một người già nua..........Side by side with me Chiến tranh gây góa bụa.........The war is caused of many women became widow Đau khổ định mệnh đùa..........To suffer great misery of life as joke of destination Chúa nhân từ bát ái...............God is so clement and full of humanity An lành mở ban khai............God is given a peace and happiness Cho chúng ta vô hại..............God is save us from danger and evil Thế giới đẹp ngày mai...........God will make our world be brighter songnuocmientay-21/08/2018

983 views ·

CHÍNH PHỦ LÀ GÌ ???........WHAT , HOW THE GOVERNMENT.....IS Bạn nước ngoài hỏi tôi..........My foreigner 's friend pose me Chính phủ anh thế nào.........How is your government Buồn cười rồi tôi nói............How funny for this question , smile and give the answer Chính phủ ra làm sao ?........What is the government, i cant not imaged Anh có yêu chính phủ......... Do you love your government? Ghét, giận hay hận thù........Hating, ...or foe ?? Lại cười tôi tự nhủ..............Smlie again , and whisper Yêu , thích là cái ngu..........To like or love ...how mad you are Bạn có tin vào họ.................Do you trust them Cuộc sống được chăm lo.....Do they take care for you Ngạc nhiên tôi to nhỏ...........How suprise then i telll him Tin.chết không lý do............You will die no reason if you would trust on them Sao bạn không tranh đấu......Why do you struggle to fight against ? Tranh đấu rồi tránh đâu.........Action then where will you hide ? Tâm tính trả thù xấu.............They will do revenge back in any worse ways Họ không phải người đâu.....They are not human kind Giờ bạn tôi mới hiểu............Now my friend is clear Chính phủ rất nhiều chiêu.... The government is not nice at all Cho nên khôn tự hiểu...........Therefore , save your life first Đấu tranh không nên liều......Struggle ...but not risk action songnuocmientay- 20/08/2018

5.37k views ·

ANH SẼ BẢO VỆ EM................YOUNG GIRL I WILL DO EVERYTHING FOR YOU Em thân yêu đừng sợ...............Hi my young sister don't be afraid of Hãy ngắm mắt và mơ..............Close your eyes and get in dreams Anh ở bên che chở..................I am always with you and cover you Cho dù anh còn thơ.................Even i am older than you a little bit Đất nước ta hấp hối................My Country is being nigh intto death Xẫ hội đang nổi trôi..................My society is floating Đang vào giai đoạn tối..............Goes into darkness Hệ thống đang suy đồi.............System is going to decadent Ba Mẹ chúng bắt đi.................Our parents is arrested by present government Họ là người chí khí.................Our parents they are strong will Theo tiếng gọi lương tri...........They are follow the call for common sense Hy sinh vì công lý....................They are sacrificed for justice Anh em ta khôn lớn................When we are grew up Cha mẹ là người ơn...............Thank to our parents we may have a good life Nối tiếp người hảo hớn..........We will continue a sample of heros Đất nước sẽ đẹp hơn............Our country will more freedom and must be wonderful songnuocmientay-19/08/2018

2.03k views ·

More from songnuocmientay

CHÚA LUÔN BÊN CON..........GOD FOREVER IN YOUR HEART A Men chỉ còn chúa...............God i have only you Bên một người già nua..........Side by side with me Chiến tranh gây góa bụa.........The war is caused of many women became widow Đau khổ định mệnh đùa..........To suffer great misery of life as joke of destination Chúa nhân từ bát ái...............God is so clement and full of humanity An lành mở ban khai............God is given a peace and happiness Cho chúng ta vô hại..............God is save us from danger and evil Thế giới đẹp ngày mai...........God will make our world be brighter songnuocmientay-21/08/2018

983 views ·

CHÍNH PHỦ LÀ GÌ ???........WHAT , HOW THE GOVERNMENT.....IS Bạn nước ngoài hỏi tôi..........My foreigner 's friend pose me Chính phủ anh thế nào.........How is your government Buồn cười rồi tôi nói............How funny for this question , smile and give the answer Chính phủ ra làm sao ?........What is the government, i cant not imaged Anh có yêu chính phủ......... Do you love your government? Ghét, giận hay hận thù........Hating, ...or foe ?? Lại cười tôi tự nhủ..............Smlie again , and whisper Yêu , thích là cái ngu..........To like or love ...how mad you are Bạn có tin vào họ.................Do you trust them Cuộc sống được chăm lo.....Do they take care for you Ngạc nhiên tôi to nhỏ...........How suprise then i telll him Tin.chết không lý do............You will die no reason if you would trust on them Sao bạn không tranh đấu......Why do you struggle to fight against ? Tranh đấu rồi tránh đâu.........Action then where will you hide ? Tâm tính trả thù xấu.............They will do revenge back in any worse ways Họ không phải người đâu.....They are not human kind Giờ bạn tôi mới hiểu............Now my friend is clear Chính phủ rất nhiều chiêu.... The government is not nice at all Cho nên khôn tự hiểu...........Therefore , save your life first Đấu tranh không nên liều......Struggle ...but not risk action songnuocmientay- 20/08/2018

5.37k views ·

ANH SẼ BẢO VỆ EM................YOUNG GIRL I WILL DO EVERYTHING FOR YOU Em thân yêu đừng sợ...............Hi my young sister don't be afraid of Hãy ngắm mắt và mơ..............Close your eyes and get in dreams Anh ở bên che chở..................I am always with you and cover you Cho dù anh còn thơ.................Even i am older than you a little bit Đất nước ta hấp hối................My Country is being nigh intto death Xẫ hội đang nổi trôi..................My society is floating Đang vào giai đoạn tối..............Goes into darkness Hệ thống đang suy đồi.............System is going to decadent Ba Mẹ chúng bắt đi.................Our parents is arrested by present government Họ là người chí khí.................Our parents they are strong will Theo tiếng gọi lương tri...........They are follow the call for common sense Hy sinh vì công lý....................They are sacrificed for justice Anh em ta khôn lớn................When we are grew up Cha mẹ là người ơn...............Thank to our parents we may have a good life Nối tiếp người hảo hớn..........We will continue a sample of heros Đất nước sẽ đẹp hơn............Our country will more freedom and must be wonderful songnuocmientay-19/08/2018

2.03k views ·