DÂN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NIỀM TIN........THE CITIZENS NO MORE TRUST ON THE ........................................................................................GOVERNMENT Dân không tin chính phủ............There is no trust to the government any more Vì họ không điếc mù..................The people is not blind or deaf Sử dụng luật rừng rú..................The government is using wildlife 's law Đánh dân như kẻ thù..................They are beating the civilians as their enemy Nói và làm nhiều nẻo.................Don;t listen to the government Làm sao dân nghe theo.............That is why , the people is not follow Đối xử rất bạc bẽo....................To bad behave to their race Chẳng chăm lo dân nghèo Bắt cóc bảo đầu thú.................They did kidnap but they said give one self up to the police Khoan hồng cho đi tù...............They said will tolerate but they put you in jail Vào đồn đánh đập đủ...............While you in jail they will beating up to die Bao người chết trong tù............There are many one is death for no reason in jail Cấm bạc bài quần chúng.........They are ban for gambling to the people Công an được ung dung.........The police is free and save by government Khắp nơi đầy tham nhũng........Corruption is very corner of the whole country Gọi là tình hình chung ............Its called : it is normal Nếu chính phủ là dân...............If the government was a citizens Hiểu thế nào là hận..................They will know., how the citizens hating of government Niềm tin như bã cận.................The trust is residue Hận thù đang trào dâng.............More and more of feud songnuocmientay-21/08/20118

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_down
158upvotes

More from songnuocmientay

CHÚA LUÔN BÊN CON..........GOD FOREVER IN YOUR HEART A Men chỉ còn chúa...............God i have only you Bên một người già nua..........Side by side with me Chiến tranh gây góa bụa.........The war is caused of many women became widow Đau khổ định mệnh đùa..........To...See more

CHÍNH PHỦ LÀ GÌ ???........WHAT , HOW THE GOVERNMENT.....IS Bạn nước ngoài hỏi tôi..........My foreigner 's friend pose me Chính phủ anh thế nào.........How is your government Buồn cười rồi tôi nói............How funny for this question , smile and give the answer Chính phủ ra...See more

ANH SẼ BẢO VỆ EM................YOUNG GIRL I WILL DO EVERYTHING FOR YOU Em thân yêu đừng sợ...............Hi my young sister don't be afraid of Hãy ngắm mắt và mơ..............Close your eyes and get in dreams Anh ở bên che chở..................I am always with you and cover...See more

More from songnuocmientay

CHÚA LUÔN BÊN CON..........GOD FOREVER IN YOUR HEART A Men chỉ còn chúa...............God i have only you Bên một người già nua..........Side by side with me Chiến tranh gây góa bụa.........The war is caused of many women became widow Đau khổ định mệnh đùa..........To...See more

CHÍNH PHỦ LÀ GÌ ???........WHAT , HOW THE GOVERNMENT.....IS Bạn nước ngoài hỏi tôi..........My foreigner 's friend pose me Chính phủ anh thế nào.........How is your government Buồn cười rồi tôi nói............How funny for this question , smile and give the answer Chính phủ ra...See more

ANH SẼ BẢO VỆ EM................YOUNG GIRL I WILL DO EVERYTHING FOR YOU Em thân yêu đừng sợ...............Hi my young sister don't be afraid of Hãy ngắm mắt và mơ..............Close your eyes and get in dreams Anh ở bên che chở..................I am always with you and cover...See more