Sức ép đang đè nặng lên các doanh nghiệp chè Việt Nam trong bối cảnh nhiều công ty Trung Quốc thời gian gần đây đã ăn cắp tên doanh nghiệp Việt để tranh mua chè nguyên liệu ở Việt Nam và đem bán xuất khẩu. Trên thế giới nhiều nước đã bị trung quốc ăn cắp bản quyền và giả mạo sản phẩm. Hãy cảnh giác với Trung Quốc, một đất nước ăn cắp. The pressure is weighing on Vietnamese tea enterprises in the context of many Chinese companies recently stealing Vietnamese business names to painting raw tea in Vietnam and exporting the sale. The world's many countries have been stealing Chinese copyright and counterfeit products. Be wary of China, a country stealing. https://m.trithucvn.net/kinh-te/nganh-che-xao-dong-vi-cong-ty-trung-quoc-tranh-mua-doat-ban.html
159Upvotes
23Reminds

More from TranNhuNhong

Nhóm phóng viên báo Người Lao Động đã theo chân các chuyến xe container chở hàng trăm tấn nông sản Trung Quốc lên tới tận Lâm Đồng, sau đó gian lận đổi thành nông sản Đà Lạt. Việt Nam. The reporter's newspaper group took the foot of the container car carrying hundreds of tons of Chinese agricultural products up to the Lam Dong, then the fraud changed to Da Lat agricultural. Vietnam. If you have purchases in Vietnam please check carefully. Nếu bạn có mua hàng Việt Nam hãy kiểm tra cẩn thận. https://trithucvn.net/kinh-te/nong-san-trung-quoc-doi-lot-da-lat.html
1.18k views ·
Đảng viên đảng CSVN đang bỏ chạy trước khi con thuyền cộng sản bị đắm và đất nước Việt Nam rơi vào tay trung quốc. The CSVN party was fled before the sinking of the Communist ship and the country of Vietnam fell into China. http://www.tintuchangngayonline.com/2018/08/nguoi-buon-gio-cuoc-ra-i-cua-nhung-ke.html?m=1
1.16k views ·

More from TranNhuNhong

Nhóm phóng viên báo Người Lao Động đã theo chân các chuyến xe container chở hàng trăm tấn nông sản Trung Quốc lên tới tận Lâm Đồng, sau đó gian lận đổi thành nông sản Đà Lạt. Việt Nam. The reporter's newspaper group took the foot of the container car carrying hundreds of tons of Chinese agricultural products up to the Lam Dong, then the fraud changed to Da Lat agricultural. Vietnam. If you have purchases in Vietnam please check carefully. Nếu bạn có mua hàng Việt Nam hãy kiểm tra cẩn thận. https://trithucvn.net/kinh-te/nong-san-trung-quoc-doi-lot-da-lat.html
1.18k views ·
Đảng viên đảng CSVN đang bỏ chạy trước khi con thuyền cộng sản bị đắm và đất nước Việt Nam rơi vào tay trung quốc. The CSVN party was fled before the sinking of the Communist ship and the country of Vietnam fell into China. http://www.tintuchangngayonline.com/2018/08/nguoi-buon-gio-cuoc-ra-i-cua-nhung-ke.html?m=1
1.16k views ·