@nhatkyyeunuoc1
  • verified_user
·

cô. đồ này chỉ tay chân chứ người bán bến mới là người chịu trách nhiệm ..lại dí tốt thay mình rồi cán bộ nhà sản http://tintuc60phut.com/chan-dung-ten-con-chan-xe-cap-cuu-c-u-o-p-tien-benh-nhan-ung-thu-gia-doan-cuoi/

thumb_upthumb_downchat_bubble
12upvotes
1remind

More from Nhật Ký Yêu Nước

phồn vinh giả tạo nhưng nghèo thì thật.. fb tào thanh

2013: Wanbi Tuấn Anh chết vì ung thư tuyến yên 04/2013: Văn Hiệp chết vì ung thư phổi. 07/0/2015: Duy Nhân chết vì ung thư máu 17/03/2016: Trần Lập chết vì ung thư đại trực tràng. 18/09/2016: Minh Thuận chết vì ung thư phổi. 14/02/2018: Nguyễn Hậu chết vì ung thư gan. 26/07/2018:...See more

More from Nhật Ký Yêu Nước

phồn vinh giả tạo nhưng nghèo thì thật.. fb tào thanh

2013: Wanbi Tuấn Anh chết vì ung thư tuyến yên 04/2013: Văn Hiệp chết vì ung thư phổi. 07/0/2015: Duy Nhân chết vì ung thư máu 17/03/2016: Trần Lập chết vì ung thư đại trực tràng. 18/09/2016: Minh Thuận chết vì ung thư phổi. 14/02/2018: Nguyễn Hậu chết vì ung thư gan. 26/07/2018:...See more