ANH SẼ BẢO VỆ EM................YOUNG GIRL I WILL DO EVERYTHING FOR YOU Em thân yêu đừng sợ...............Hi my young sister don't be fearless Hãy ngắm mắt và mơ..............Close your eyes and get in dreams Anh ở bên che chở..................I am always with you and cover you Cho dù anh còn thơ.................Even i am older than you a little bit Đất nước ta hấp hối................My Country is being nigh intto death Xẫ hội đang nổi trôi..................My society is floating Đang vào giai đoạn tối..............Goes into darkness Hệ thống đang suy đồi.............System is going to decadent Ba Mẹ chúng bắt đi.................Our parents is arrested by present government Họ là người chí khí.................Our parents they are strong will Theo tiếng gọi lương tri...........They are follow the call for common sense Hy sinh vì công lý....................They are sacrificed for justiced Anh em ta khôn lớn................When we are grew up Cha mẹ là người ơn...............Thank to our parents we may have a good life Nối tiếp người hảo hớn..........We will continue a sample of heros Đất nước sẽ đẹp hơn............Our country will more freedom and must be wonderful songnuocmientay-19/08/2018

328Upvotes

More from songnuocmientay

HÃY NHƯ NGHỆ SỸ THÀNH LỘC.........DONT IGNORED THE COUNTRY 'S SITUATION Thành Lộc rất dũng cảm..........The people's artist named Thanh Loc is great man Dám nghĩ và dám làm.............Frank man and action man Còn lại toàn danh tham............The rest of viet nam 's artists is greedy for fame Chỉ tài hay nói nhãm................They have only talent of joking Live Stream và ăn uống............They are always do livestreams and eating Hay chuyên yêu ghen tuông.....Or love and jealous with their love Đang hình mọi tình huống.........And posting all of their photo wherever they go Đang vui hay lúc buồn...............While they happiness or sadness Đến khi đát bị chiếm................Up to one day the government over take their land Cộng đồng kêu gọi thêm..........They will ask for help form communities Công kích với nỗi niềm............That time they will attack to government with their disappointed Lãnh đạo loài dơi đêm............. They said , the government is night 's bat Đừng hững hờ rồi hận...........Don't be ignored then being regret Khi bạn là nạn nhân..............When you are the victim Lúc khó khăn lận đận...........You will experiences how the government is Ai là người bạn cần..............At that time.you will see who is your people ? songnuocmientay- 19/08/2018

1.29k views ·

VIỆT NAM LỐI MÒN CÒN LẠI.........WHY VIET NAM BEING LONELY AND FOLLOW CHINA Chỉ còn ta thức canh thế giới..........Viet Nam has a duty to keep an eye to the world Cu Ba giờ rãnh rỗi rong chơi...........Cuban is free in their talent 's choice Ôi Việt nam ta là duy nhất.............Viet Nam is become the unit 's communist country Vị trí này giử mãi không rời............Will hold this position forever Chỉ còn ta xem trung là bạn.............Viet Nam is the only country consider china is close friend Thế giới thì quá rõ tâm can..............The world they are clear how is China Bao chiêu trò hiểm, ác thâm độc......China is consider the invader- cruel country Chiếm Việt nam mưu lược rõ ràng....They wanted to take Viet nam country from passed Cả thế giới chắc sai , ta đúng...........Maybe the world is wrong, the authorians of Vietnam is ......................................................right??? Nên một lòng phục vụ cho trung.......That is why they are always followed china Ngàn năm nô lệ chắc chưa đủ.........One thousand years being slavery , is it not enough ? Được điều chi sao mãi phục tùn......Why did the vietnam 's authorians still be a partner ? Lãnh đạo mù...nên không có thấy.....A Blind authorians so they could not see Lãnh đạo điếc, tai bị rễ cây.............A deaf authorians ...so they could not hear Lãnh đạo dốt, điều hay không biết...A unwell education authorians ...so they have never know .....................................................everything at all Lãnh đạo bù nhìn khổ dân đây..........A dummy authorians so they are causes of burden and .....................................................sorrow ...to their people songnuocmientay-19/08/2018

1.16k views ·

VIỆT NAM SỐNG MÀ NHƯ CHẾT...........VIET NAM IS LIVING IN DEATH Việt Nam tôi lạ lắm.......................Viet Nam is so strange Yêu nước bị ó đâm........................Patriotic is guilty and being arrested Xuống đường thì máu đẫm.............Go on for struggling will be ịnjured and blooded Thưa kiện thì bị ngâm....................To sue the authorians will never get any result Việt nam tôi chán ngán.................Viet nam is bored and disappointed Bọn ngu lại làm quan....................Unwell educated authorians is always a being high class Bằng cấp dễ mua bán...................It is easily to buy or sell a certificate Chức cao rất ngang tàn.................High level authorians is very cruel Việt nam tôi thích dối..................Viet Nam is likely lie favor Nói thơm dù biết hôi....................Saying it is perfumed , it iskknown that a bad smell Sự thật luôn trong tối..................The true is always in darkness Nịnh bợ dễ lên ngôi....................Who know how to bootlick is success Việt nam tôi là lùng....................Viet Nam is odd Rất là sợ bọn trung....................Govt is fear of china Dù chúng không cầm súng.........Even they have no gun in arm Chỉ nhìn là rung rung..................Have a look at china and will be trembled Lạ, khác, ngán, sợ, dối.............Strang- Different-Feed up- Fear- Lie Đó là vIệt Nam tôi....................Its Viet Nam at present Thương cho dân vô tội.............How is a pity for unguilty civilians Sống như đã chết rồi..............Living in death 's soul songnuocmientay- 17/08/2018

796 views ·

More from songnuocmientay

HÃY NHƯ NGHỆ SỸ THÀNH LỘC.........DONT IGNORED THE COUNTRY 'S SITUATION Thành Lộc rất dũng cảm..........The people's artist named Thanh Loc is great man Dám nghĩ và dám làm.............Frank man and action man Còn lại toàn danh tham............The rest of viet nam 's artists is greedy for fame Chỉ tài hay nói nhãm................They have only talent of joking Live Stream và ăn uống............They are always do livestreams and eating Hay chuyên yêu ghen tuông.....Or love and jealous with their love Đang hình mọi tình huống.........And posting all of their photo wherever they go Đang vui hay lúc buồn...............While they happiness or sadness Đến khi đát bị chiếm................Up to one day the government over take their land Cộng đồng kêu gọi thêm..........They will ask for help form communities Công kích với nỗi niềm............That time they will attack to government with their disappointed Lãnh đạo loài dơi đêm............. They said , the government is night 's bat Đừng hững hờ rồi hận...........Don't be ignored then being regret Khi bạn là nạn nhân..............When you are the victim Lúc khó khăn lận đận...........You will experiences how the government is Ai là người bạn cần..............At that time.you will see who is your people ? songnuocmientay- 19/08/2018

1.29k views ·

VIỆT NAM LỐI MÒN CÒN LẠI.........WHY VIET NAM BEING LONELY AND FOLLOW CHINA Chỉ còn ta thức canh thế giới..........Viet Nam has a duty to keep an eye to the world Cu Ba giờ rãnh rỗi rong chơi...........Cuban is free in their talent 's choice Ôi Việt nam ta là duy nhất.............Viet Nam is become the unit 's communist country Vị trí này giử mãi không rời............Will hold this position forever Chỉ còn ta xem trung là bạn.............Viet Nam is the only country consider china is close friend Thế giới thì quá rõ tâm can..............The world they are clear how is China Bao chiêu trò hiểm, ác thâm độc......China is consider the invader- cruel country Chiếm Việt nam mưu lược rõ ràng....They wanted to take Viet nam country from passed Cả thế giới chắc sai , ta đúng...........Maybe the world is wrong, the authorians of Vietnam is ......................................................right??? Nên một lòng phục vụ cho trung.......That is why they are always followed china Ngàn năm nô lệ chắc chưa đủ.........One thousand years being slavery , is it not enough ? Được điều chi sao mãi phục tùn......Why did the vietnam 's authorians still be a partner ? Lãnh đạo mù...nên không có thấy.....A Blind authorians so they could not see Lãnh đạo điếc, tai bị rễ cây.............A deaf authorians ...so they could not hear Lãnh đạo dốt, điều hay không biết...A unwell education authorians ...so they have never know .....................................................everything at all Lãnh đạo bù nhìn khổ dân đây..........A dummy authorians so they are causes of burden and .....................................................sorrow ...to their people songnuocmientay-19/08/2018

1.16k views ·

VIỆT NAM SỐNG MÀ NHƯ CHẾT...........VIET NAM IS LIVING IN DEATH Việt Nam tôi lạ lắm.......................Viet Nam is so strange Yêu nước bị ó đâm........................Patriotic is guilty and being arrested Xuống đường thì máu đẫm.............Go on for struggling will be ịnjured and blooded Thưa kiện thì bị ngâm....................To sue the authorians will never get any result Việt nam tôi chán ngán.................Viet nam is bored and disappointed Bọn ngu lại làm quan....................Unwell educated authorians is always a being high class Bằng cấp dễ mua bán...................It is easily to buy or sell a certificate Chức cao rất ngang tàn.................High level authorians is very cruel Việt nam tôi thích dối..................Viet Nam is likely lie favor Nói thơm dù biết hôi....................Saying it is perfumed , it iskknown that a bad smell Sự thật luôn trong tối..................The true is always in darkness Nịnh bợ dễ lên ngôi....................Who know how to bootlick is success Việt nam tôi là lùng....................Viet Nam is odd Rất là sợ bọn trung....................Govt is fear of china Dù chúng không cầm súng.........Even they have no gun in arm Chỉ nhìn là rung rung..................Have a look at china and will be trembled Lạ, khác, ngán, sợ, dối.............Strang- Different-Feed up- Fear- Lie Đó là vIệt Nam tôi....................Its Viet Nam at present Thương cho dân vô tội.............How is a pity for unguilty civilians Sống như đã chết rồi..............Living in death 's soul songnuocmientay- 17/08/2018

796 views ·