@nhatkyyeunuoc1
  • verified_user
·

Luật Khoa tạp chí trân trọng giới thiệu và đăng tải bản đầy đủ của cuốn “Chính trị bình dân”, tái bản lần thứ Nhất, có chỉnh sửa, của nhà báo Phạm Đoan Trang, do Nhà xuất bản Giấy Vụn và GreenTrees xuất bản. Link dự phòng: https://storage.googleapis.com/qurium/luatkhoa.org/2018-02-chinh-tri-binh-dan-tai-ban-lan-thu-nhat-pdf.html Nếu bạn muốn mua sách giấy, xin đặt hàng trên amazon: https://www.amazon.com/Chinh-Tri-Binh-Dan-Vietnamese/dp/1548466565 fb Luật khoa tạp chí

Get replies from creators like Nhật Ký Yêu Nước

thumb_upthumb_downchat_bubble
39upvotes
13reminds