TẬP CẬN BÌNH SÓI GIÀ SẮP CHẾT...........XIN JINPING A BAD WOLF IS GOING DIE Tham vọng giết chính mình.............Bad ambition is killed of him self Tự nghĩ mình cao minh.................To believe that : only one 's self have no enemy Triệt hạ luôn thân tính....................Even to kill his closest partner Cộng sản không nghĩa tình............Communist is no sentimental attactment Không gì tồn tại mãi......................There is no lasting forever Binh trường luôn đổi thay..............The political scene is always changes Nghĩ mình khôn là dại....................To be proud of one's is stupied Sai lầm trượt bước dài..................Wrong decision will make you down a long way Trong chiến tranh thương mại........In commercial competiton Trump mới là anh tài.....................PR Trump is the talentist Tập thua đến điên dại...................Xi Jinping is lost and become mad Bên mình giờ còn ai....................There is few person still with him Một tiểu nhân bẩn tướng............Small-minded and dirty general Vành đai một con đường..............The world one line to china (an idea) Bị dập muôn ngàn hướng............Being destroyed around the world Sắp tàn trong thảm thương........Approaching to end in bad condition songnuocmientay-17/08/2018

thumb_upthumb_down
236upvotes

More from songnuocmientay

TÔI KÍNH PHỤC THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN.....GREATEST OF THE PRIME MINISTER OF TAIWAN Đài Loan một thủ tướng..................Taiwanese, there is a Prime Ministry Trong lòng vạn người thương...........That Lady is being loving and admired by her people Bà như một nữ...See more

AI ĐÁNH CA SỸ THÀNH TÍN...........THE AUTHORIANS ORDER TO BEAT THE THANH TIN ...............................................................................SINGER Ai đánh em ca sỹ.................Who is beating the young singer? Phạm phải tội lỗi gì...............What is done...See more

TÔI PHẢN ĐỐI PHẦN TỬ ĐẠO HỒI XẤU................I AM BOYCOTT THE BAD MUSLIMS Tất cả là con người...................All we are human race Đâu phải kiếp đười ươi.............It is not orang incarnation Đối xử như rác rưởi..................Why did you behave to them as garbage Một...See more

More from songnuocmientay

TÔI KÍNH PHỤC THỦ TƯỚNG ĐÀI LOAN.....GREATEST OF THE PRIME MINISTER OF TAIWAN Đài Loan một thủ tướng..................Taiwanese, there is a Prime Ministry Trong lòng vạn người thương...........That Lady is being loving and admired by her people Bà như một nữ...See more

AI ĐÁNH CA SỸ THÀNH TÍN...........THE AUTHORIANS ORDER TO BEAT THE THANH TIN ...............................................................................SINGER Ai đánh em ca sỹ.................Who is beating the young singer? Phạm phải tội lỗi gì...............What is done...See more

TÔI PHẢN ĐỐI PHẦN TỬ ĐẠO HỒI XẤU................I AM BOYCOTT THE BAD MUSLIMS Tất cả là con người...................All we are human race Đâu phải kiếp đười ươi.............It is not orang incarnation Đối xử như rác rưởi..................Why did you behave to them as garbage Một...See more