More from Đại Kỷ Nguyên - News

Nhật Bản đang giành ưu tiên trong đường lối ngoại giao vào việc hợp tác kinh tế với các nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với hơn 70% hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản được đổ vào đây.
3.68k views ·
Để khai phá thêm thị trường cho sân khấu kịch nói vốn luôn đứng trước nguy cơ bị thờ ơ bởi công chúng, sân khấu kịch trong nước, đặc biệt là các sân khấu phía Nam từ lâu đã đưa những ý tưởng bám rất sát với thực tế đời sống và vấn nạn xã hội lên sàn diễn.
3.73k views ·
Suốt bốn năm qua, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã khéo léo từng bước nắm vị trí thuận lợi trong cuộc đương đầu với người tiền nhiệm Giang Trạch Dân và kết liễu văn hóa tham nhũng mà ông Giang đã gây dựng ở Trung Quốc.
237 views ·

More from Đại Kỷ Nguyên - News

Nhật Bản đang giành ưu tiên trong đường lối ngoại giao vào việc hợp tác kinh tế với các nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với hơn 70% hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản được đổ vào đây.
3.68k views ·
Để khai phá thêm thị trường cho sân khấu kịch nói vốn luôn đứng trước nguy cơ bị thờ ơ bởi công chúng, sân khấu kịch trong nước, đặc biệt là các sân khấu phía Nam từ lâu đã đưa những ý tưởng bám rất sát với thực tế đời sống và vấn nạn xã hội lên sàn diễn.
3.73k views ·
Suốt bốn năm qua, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã khéo léo từng bước nắm vị trí thuận lợi trong cuộc đương đầu với người tiền nhiệm Giang Trạch Dân và kết liễu văn hóa tham nhũng mà ông Giang đã gây dựng ở Trung Quốc.
237 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!