@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Lý do gì mà nhiều nhân tài người Việt không về nước cống hiến ư ? Lý do ai cũng biết mà hỏi làm gì nhỉ ? Về làm gì ? Các quý vị có biết tiền nuôi dậy một đứa con học hành thành tài của người dân bình thường của chúng tôi là bao nhiêu không? Chắc quý vị chẳng thèm biết đâu,...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
632upvotes
78reminds