thumb_upthumb_downchat_bubble
3upvotes
3reminds

More from Đại Kỷ Nguyên

Công việc nhà rất quan trọng với những đứa trẻ. Bởi những nhiệm vụ này sẽ dạy cho các con biết những công việc để duy trì sự gọn gàng, ngăn nắp trong một ngôi nhà. Đồng thời giúp các con hiểu làm thế nào để trở nên hữu ích trong gia đình. Dù bạn có “trả công” cho con hay không khi làm việc nhà, những công việc này sẽ dạy cho con trẻ về tinh thần trách nhiệm cùng ý nghĩa của việc sở hữu đồ đạc. #DknDoiSong

Một năm trước, sau khi sinh con chưa được bao lâu, vợ Hà bị chẩn đoán mắc lao màng não, kèm theo đó là thông báo của bác sĩ “chỉ có 5% cơ hội sống” như sét đánh ngang tai. Tiếp đến những cơn sốt hơn 40 độ của vợ ngày càng thường xuyên, rồi phát ban, lác mắt, co giật, mất dần nhận thức rồi cuối cùng là liệt nửa người. Thời gian ấy, mỗi ngày sau khi làm về, Hà lại chạy xe hơn 30 km để vào viện thăm vợ và đi khắp nơi để xin sữa mẹ nuôi con. #DknDoiSong

Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. (Martin Luther). (Từ Điển Danh Ngôn) #Danhngonhay

More from Đại Kỷ Nguyên

Công việc nhà rất quan trọng với những đứa trẻ. Bởi những nhiệm vụ này sẽ dạy cho các con biết những công việc để duy trì sự gọn gàng, ngăn nắp trong một ngôi nhà. Đồng thời giúp các con hiểu làm thế nào để trở nên hữu ích trong gia đình. Dù bạn có “trả công” cho con hay không khi làm việc nhà, những công việc này sẽ dạy cho con trẻ về tinh thần trách nhiệm cùng ý nghĩa của việc sở hữu đồ đạc. #DknDoiSong

Một năm trước, sau khi sinh con chưa được bao lâu, vợ Hà bị chẩn đoán mắc lao màng não, kèm theo đó là thông báo của bác sĩ “chỉ có 5% cơ hội sống” như sét đánh ngang tai. Tiếp đến những cơn sốt hơn 40 độ của vợ ngày càng thường xuyên, rồi phát ban, lác mắt, co giật, mất dần nhận thức rồi cuối cùng là liệt nửa người. Thời gian ấy, mỗi ngày sau khi làm về, Hà lại chạy xe hơn 30 km để vào viện thăm vợ và đi khắp nơi để xin sữa mẹ nuôi con. #DknDoiSong

Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. (Martin Luther). (Từ Điển Danh Ngôn) #Danhngonhay