TỘI ÁC THẢM SÁT Ở HUẾ...........THE WORSE CRIMED IN HUE Huế oi có còn nhớ..............Hue , did you still remember ??? Xác người già em thơ/.......The death body of elderly and young kids Một đêm ác mộng vỡ........ The Nightmare is came suddenly Mồ chôn quá bất ngờ........All people are being burried. can't predict Các em có tội gì.................What is guilty of young kids?? Người già có tội chi............And elderly.what is their guilty ?? Giết người thật phi lý..........There was not any reason for killing Chết không kịp biết gi.........No one know why being killed Tội ác này nhớ mãi............This crimed be existed forever Muôn kiếp không hề phai....Ever forever to forget Dẫu mồ đầy cỏ dại.............Even time is passed and grass is cover around tomb Hay lầ đi đàu thai...............Even they are going to next life it is nerver forgive Chúng mầy cũng phải trả.....You have to pay for whatver you had done to us Trong một ngày không xa....It is not so for from now Tội đồ ác quá xá...............The crimed is can't imaginged Ma, quỷ cũng không tha.....Being a ghost or devil , we will never forgive your crimed mientaysongnuoc-13/08/2018

151Upvotes
21Reminds

More from songnuocmientay

ANH EM TRUNG HOA CHO BẠN VÀ CHO TÔI.....CHINA 'S CITIZENS , FOR YOU AND FOR ..........................................................................ME TO FIGHT AGAINST FOR FREEDOM Người Trung rất đáng thương...........I know that the chinese is lovely Họ sống trong chán trường.............You are living bad condition and so discontened Áp bức đến không tưởng................We also know that how burden are you Tâm hồn nát như tương.................Your life and your soul are revengeful Bạn và tôi cùng hướng....................You and i are same way Nên đi chung con đường..................We should get together Đập tan mộng bành trướng...............To destroy the china government dream of invader Giành lấy lại yêu thương...................And gain our love and happy Ngô Nhĩ cáp Tân Cương.................Nurgaci of TIbet Ngày xưa như chim phượng.........It was consider as plan of peacock Bỗng xuất hiện kẻ bướng...............Suddenly , the devil is appeared Đất bỗng đầy máu xương...............It was full of blood and bones Chúng ta chưa ngày sướng.............We have not got any day of happiness Lưng hằn những vết thương............Our back is too much injuried Chờ cơ hội chiêu tướng.................This is our chance to call for struggle Loại kẻ ác ma vương......................To Kill the the china 's devil government songnuocmientay -12/08/2018

738 views ·

QUAN CHỨC VIỆT NAM NHƯ THÁI GIÁM.......THE VIET NAM AUTHORIANS OFFICER ARE .........................................................................................EUNUCH Thủ tướng Úc là Gay.....................Even the Prime Minister of Australia is Gay Một con người khẳng khái.............But he is an idea man and so chivalrous Với tôi ông trọng đại......................To me he is good man for his country Luôn kính phục vì tài......................I am always to render homage to him Bọn Việt Nam quan lại..................And The authorians officer of Viet Nam Bọn không có trứng dái................That guy who have not any testicle Như thái giám bất tài....................They are as eunuch and not used Phường xu nịnh mỉa mai..............Herd of bootlick and dirty songnuocmientay- 12/08/2108

849 views ·
THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA HÃY HÀNH ĐỘNG.....DONT BE HURRY IS NOT RIGHT TIME TO COLLAPSE

LỜI KHUYÊN CHO CÁC BẠN ĐANG TRANH ĐẤU........GOOD ADVISED FOR THE PATRIOTICS Mạng số chưa tận...chớ manh động ......Their destiny is still not end, so dont be serious Uổng công,phí sức...cũng hư không.......Lost everything for nothing Rèn luyện khí , trí....chờ gió lộng...........Take time ro research and await for the change is come Một trận thư hùng....sẽ thành công......All for life and death battle....we will success Đấu tranh bây giờ....lúc ẩn hiện.........For struggling have to be appeared and disappeared Tối , sáng tùy lúc...tránh lũ điên........Depend on the situation of night or day Tổ chức rõ ràng...lấy sáng kiến.........Have to have the good organization....and the best idea Không nên nôn nóng....gánh chuyện phiền.....Dont be hury up...then being water trouble Ta yêu hòa bình...vì chính nghĩa...........We love peaceful and a just deed Đâu như tâm tà...bọn ác kia................Opposite the devil ....wick . they are Bao người ra đi...càng thấm thía.........How many good person has just death...we have to know Oan ức khôn cùng...dưới mộ bia.........How is victim of a glaring injustice...with untell under ..........................................................tombstone Xuống đường, ta sáng...địch trong tối.......We are in the light, they are in the dark Chúng đâu minh bạch..toàn bọn tồi..........They are unclear ....all they are fucking shit Cẩn thận thượng sách...không nóng vội....Carefully for good condition....dont be hurry up Tranh đấu đường dài...các bạn tôi...........The struglle term...is ahead of future songnuocmientay-11/08/2018

666 views ·

More from songnuocmientay

ANH EM TRUNG HOA CHO BẠN VÀ CHO TÔI.....CHINA 'S CITIZENS , FOR YOU AND FOR ..........................................................................ME TO FIGHT AGAINST FOR FREEDOM Người Trung rất đáng thương...........I know that the chinese is lovely Họ sống trong chán trường.............You are living bad condition and so discontened Áp bức đến không tưởng................We also know that how burden are you Tâm hồn nát như tương.................Your life and your soul are revengeful Bạn và tôi cùng hướng....................You and i are same way Nên đi chung con đường..................We should get together Đập tan mộng bành trướng...............To destroy the china government dream of invader Giành lấy lại yêu thương...................And gain our love and happy Ngô Nhĩ cáp Tân Cương.................Nurgaci of TIbet Ngày xưa như chim phượng.........It was consider as plan of peacock Bỗng xuất hiện kẻ bướng...............Suddenly , the devil is appeared Đất bỗng đầy máu xương...............It was full of blood and bones Chúng ta chưa ngày sướng.............We have not got any day of happiness Lưng hằn những vết thương............Our back is too much injuried Chờ cơ hội chiêu tướng.................This is our chance to call for struggle Loại kẻ ác ma vương......................To Kill the the china 's devil government songnuocmientay -12/08/2018

738 views ·

QUAN CHỨC VIỆT NAM NHƯ THÁI GIÁM.......THE VIET NAM AUTHORIANS OFFICER ARE .........................................................................................EUNUCH Thủ tướng Úc là Gay.....................Even the Prime Minister of Australia is Gay Một con người khẳng khái.............But he is an idea man and so chivalrous Với tôi ông trọng đại......................To me he is good man for his country Luôn kính phục vì tài......................I am always to render homage to him Bọn Việt Nam quan lại..................And The authorians officer of Viet Nam Bọn không có trứng dái................That guy who have not any testicle Như thái giám bất tài....................They are as eunuch and not used Phường xu nịnh mỉa mai..............Herd of bootlick and dirty songnuocmientay- 12/08/2108

849 views ·
THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA HÃY HÀNH ĐỘNG.....DONT BE HURRY IS NOT RIGHT TIME TO COLLAPSE

LỜI KHUYÊN CHO CÁC BẠN ĐANG TRANH ĐẤU........GOOD ADVISED FOR THE PATRIOTICS Mạng số chưa tận...chớ manh động ......Their destiny is still not end, so dont be serious Uổng công,phí sức...cũng hư không.......Lost everything for nothing Rèn luyện khí , trí....chờ gió lộng...........Take time ro research and await for the change is come Một trận thư hùng....sẽ thành công......All for life and death battle....we will success Đấu tranh bây giờ....lúc ẩn hiện.........For struggling have to be appeared and disappeared Tối , sáng tùy lúc...tránh lũ điên........Depend on the situation of night or day Tổ chức rõ ràng...lấy sáng kiến.........Have to have the good organization....and the best idea Không nên nôn nóng....gánh chuyện phiền.....Dont be hury up...then being water trouble Ta yêu hòa bình...vì chính nghĩa...........We love peaceful and a just deed Đâu như tâm tà...bọn ác kia................Opposite the devil ....wick . they are Bao người ra đi...càng thấm thía.........How many good person has just death...we have to know Oan ức khôn cùng...dưới mộ bia.........How is victim of a glaring injustice...with untell under ..........................................................tombstone Xuống đường, ta sáng...địch trong tối.......We are in the light, they are in the dark Chúng đâu minh bạch..toàn bọn tồi..........They are unclear ....all they are fucking shit Cẩn thận thượng sách...không nóng vội....Carefully for good condition....dont be hurry up Tranh đấu đường dài...các bạn tôi...........The struglle term...is ahead of future songnuocmientay-11/08/2018

666 views ·