@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Tô Hải - một thằng hèn VĨ ĐẠI Nguyễn Lân Thắng 11/8/2018 Tôi gặp cụ Tô Hải lần đầu tiên vào đầu năm 2012. Đó là thời điểm khi tôi vừa mới trải qua cả một mùa hè biểu tình chống Trung Quốc rực lửa năm 2011 ở Hà Nội. Tuy chưa từng gặp nhau, nhưng tôi nhớ như in cuộc gặp ấy cụ đã...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
638upvotes
59reminds

More from Nguyen Lan Thang

More from Nguyen Lan Thang