Tin vui cuối tuần..sức mạnh khi tất cả cùng lên tiếng..

Get replies from creators like Nhật Ký Yêu Nước

thumb_upthumb_downchat_bubble
207upvotes
21reminds

More from Nhật Ký Yêu Nước

Trong suốt chuyến bay, nhóm phóng viên CNN nhận được 6 cảnh báo từ quân đội Trung Quốc nói rằng họ đang ở trong lãnh thổ của Trung Quốc và yêu cầu họ rời đi ngay lập tức để tránh hiểu lầm xảy ra. Đáp lại, phi hành đoàn Mỹ nói rằng họ đang tiến hành hoạt động quân sự hợp pháp trên không phận quốc tế. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/us-navy-plane-carrying-cnn-reporters-warned-over-scs-08102018085504.html

More from Nhật Ký Yêu Nước

Trong suốt chuyến bay, nhóm phóng viên CNN nhận được 6 cảnh báo từ quân đội Trung Quốc nói rằng họ đang ở trong lãnh thổ của Trung Quốc và yêu cầu họ rời đi ngay lập tức để tránh hiểu lầm xảy ra. Đáp lại, phi hành đoàn Mỹ nói rằng họ đang tiến hành hoạt động quân sự hợp pháp trên không phận quốc tế. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/us-navy-plane-carrying-cnn-reporters-warned-over-scs-08102018085504.html