THẬT HÈN KHI BẮT NỮ BLOGGER ............ARRESTED NEW YOUNG BLOGGER- IT IS ...................................................................DISGRACEFUL Sắc tài toàn vẹn dạ gan.......................Beauty, talent and so strong will Nêu lên chính kiến ,công an đến nhà....She...See more

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_downchat_bubble
173upvotes
16reminds

More from songnuocmientay

HÃY ĐỨNG LÊN VÌ NGÀY MAI ...........STRUGGLE FOR TOMORROW BEING BRIGHTNESS Ngày mai sẽ không đén............Tomorrow will not come Nếu bạn không đứng lên...........If you do not action Để mai kia súng rền.................The sound of gunfire is around your country Nước mình...See more

LÃNH ĐẠO TOÀN NGU DỐT...................UNWELL EDUCATION AUTHORIRIAN Quan to dính án mời hầu.........................Authority officer in front of the court of justice Ông nào cũng nói cái câu tâm thần...........Whoever said that , i have a problem with mental Ông thì em chỉ...See more

TỨC NƯỚC VỠ BỜ...................................FIGHT FOR NO ONE CHINESE INVADER IN VIET NAM Công bằng mà nói một câu.........................To be fair for saying that Quốc gia quá tốt lấy đâu biểu tình................Ìf would be good government...it would not have...See more

More from songnuocmientay

HÃY ĐỨNG LÊN VÌ NGÀY MAI ...........STRUGGLE FOR TOMORROW BEING BRIGHTNESS Ngày mai sẽ không đén............Tomorrow will not come Nếu bạn không đứng lên...........If you do not action Để mai kia súng rền.................The sound of gunfire is around your country Nước mình...See more

LÃNH ĐẠO TOÀN NGU DỐT...................UNWELL EDUCATION AUTHORIRIAN Quan to dính án mời hầu.........................Authority officer in front of the court of justice Ông nào cũng nói cái câu tâm thần...........Whoever said that , i have a problem with mental Ông thì em chỉ...See more

TỨC NƯỚC VỠ BỜ...................................FIGHT FOR NO ONE CHINESE INVADER IN VIET NAM Công bằng mà nói một câu.........................To be fair for saying that Quốc gia quá tốt lấy đâu biểu tình................Ìf would be good government...it would not have...See more