HÃY ĐỨNG LÊN VÌ NGÀY MAI ...........STRUGGLE FOR TOMORROW BEING BRIGHTNESS Ngày mai sẽ không đén............Tomorrow will not come Nếu bạn không đứng lên...........If you do not action Để mai kia súng rền.................The sound of gunfire is around your country Nước mình...See more

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_downchat_bubble
192upvotes
25reminds