@lehoaianhhal
  • verified_user
·

TAN TÁC "GIẤC MƠ TRUNG HOA" !!! Chưa bao giờ "giấc mơ Trung Hoa" trở nên vời xa như lúc này. Không thể có.. "tơ lụa" trong làm ăn chụp giật, gian dối và ăn cắp (công nghệ). Những cụm từ... tự sướng đó - nói như cựu TBT Đảng CS Liên Xô Gorbachev, càng bộc lộ bản chất "tuyên...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
711upvotes
139reminds