TỨC NƯỚC VỠ BỜ................................... Công bằng mà nói một câu.........................To be fair for saying that Quốc gia quá tốt lấy đâu biểu tình................Ì would be good government...it would not have .................................................................anti-government demonstration Dân chúng mất hết niềm tin.........................The civilians is not believed to government anymore Từ nam chí bắc đồng tình đứng lên............... From north to south are same idea to struggle Trung Quốc cướp nước đã quên..................Do the government china domination Viet Nam? Ngàn năm in khắc, đạn, tên dấu giày............Thousand years is imprinted of bullets and arrows Lòng dạ chúng chẳng đỏi thay......................China government has never changed their colonial ..................................................................expansion Muốn chiếm đất Việt tháng ngáy gấp tâm......They are always to occupied Viet Nam 's country Bao nhiêu tình báo ngấm ngầm....................There are many chinese's intelligence in Viet Nam Độc hại đất nước , đen thâm biển, rừng.......They did toxic to our sea and forest Bảy chín chứng kiến đã từng.......................Will you still remember the war in 1979 Lãnh đạo cũng đã rưng rưng lệ tràn..............Even the authorian had cried out for that Bây giờ cướp đảo rất ngang........................Paracel and others our island are lost Còn chưa tỉnh mộng bạn vàng của ta...........why did you still in dream, china government is our .................................................................close friend Rồi đây dân nổi phong ba............................There will be a national liberation Lịch sử viết lại sơn hà tự do........................The new history is rewrite , the country will be ..................................................................freedom songnuocmientay-08/08/2018

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_down
362upvotes