Cho mình hỏi lượt view trên minds có tác dụng gì ko vây??

11upvotes

More from Nguyễn Châu

Spider man! #spiderman #animals

Có những khoảng khắc khi mà mọi lo lắng và mất mát đã qua lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên. There are moments when all anxiety and stated toil are becalmed in the infinite leisure and repose of nature. ---Henry David Thoreau--- #nature #amazing

Fight between Bird and squirrel!!! Nice picture source: internet #bird #squirrel #nature

More from Nguyễn Châu

Spider man! #spiderman #animals

Có những khoảng khắc khi mà mọi lo lắng và mất mát đã qua lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên. There are moments when all anxiety and stated toil are becalmed in the infinite leisure and repose of nature. ---Henry David Thoreau--- #nature #amazing

Fight between Bird and squirrel!!! Nice picture source: internet #bird #squirrel #nature