Có những khoảng khắc khi mà mọi lo lắng và mất mát đã qua lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên. There are moments when all anxiety and stated toil are becalmed in the infinite leisure and repose of nature. ---Henry David Thoreau--- #nature #amazing

768Upvotes
107Reminds

More from Nguyenchaunature

Fight between Bird and squirrel!!! Nice picture source: internet #bird #squirrel #nature

1.88k views ·

Con đường của Tự nhiên là nghệ thuật của Chúa trời. The course of Nature is the art of God ---Edward Young--- #nature #love #amazing

2.53k views ·

Helicopter???? #nature source: internet

796 views ·

More from Nguyenchaunature

Fight between Bird and squirrel!!! Nice picture source: internet #bird #squirrel #nature

1.88k views ·

Con đường của Tự nhiên là nghệ thuật của Chúa trời. The course of Nature is the art of God ---Edward Young--- #nature #love #amazing

2.53k views ·

Helicopter???? #nature source: internet

796 views ·