@Nguyenchaunature
  • verified_user
·

Có những khoảng khắc khi mà mọi lo lắng và mất mát đã qua lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên. There are moments when all anxiety and stated toil are becalmed in the infinite leisure and repose of nature. ---Henry David Thoreau--- #nature #amazing

Get replies from creators like Nguyễn Châu

thumb_upthumb_downchat_bubble
768upvotes
107reminds