More from Nguyen Lan Thang

Ông Nguyễn Đức Chung, tôi gọi đích danh ông, vì khi những chiếc xe đạp này được trang bị cho công an Hà Nội thì ông đang là giám đốc CA thành phố Hà Nội. Và bây giờ, khi ông là chủ tịch UBND tp Hà Nội thì những chiếc xe của CA Hà Nội được sử dụng thế này đây... Tiền thuế của tôi không thể sử dụng bậy bạ thế này ông Chung Con ạ!

Anh em ngoài xã hội... 😝🤣😆😂😜

Lá thư của ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho gia đình, hãy đọc để biết chuyện có một người bị đầy đoạ 16 năm tù chỉ vì nói, vì viết nhằm thay đổi đất nước này... “Nghệ An, 26/6/2018 Thưa ba và cả nhà thương, Hôm 23/6 chị Sáu và Quân ra thăm con kể rằng ba nói ba tin sắp có nhiều...See more

More from Nguyen Lan Thang

Ông Nguyễn Đức Chung, tôi gọi đích danh ông, vì khi những chiếc xe đạp này được trang bị cho công an Hà Nội thì ông đang là giám đốc CA thành phố Hà Nội. Và bây giờ, khi ông là chủ tịch UBND tp Hà Nội thì những chiếc xe của CA Hà Nội được sử dụng thế này đây... Tiền thuế của tôi không thể sử dụng bậy bạ thế này ông Chung Con ạ!

Anh em ngoài xã hội... 😝🤣😆😂😜

Lá thư của ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho gia đình, hãy đọc để biết chuyện có một người bị đầy đoạ 16 năm tù chỉ vì nói, vì viết nhằm thay đổi đất nước này... “Nghệ An, 26/6/2018 Thưa ba và cả nhà thương, Hôm 23/6 chị Sáu và Quân ra thăm con kể rằng ba nói ba tin sắp có nhiều...See more