@DaiKyNguyenVanHoa
  • verified_user
·

Với lương tâm, quy luật của số đông không có tác dụng. #Khoanhkhacdep

Get replies from creators like Đại Kỷ Nguyên

thumb_upthumb_down
3upvotes