@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Bọn Bắc Ninh lấy đất của dân vô tội vạ, không chỉ riêng chỗ này. Ai giúp dân đưa những cái sai của chúng nó ra công luận thì nó chụp mũ, quy tội. Ông Đỗ Công Đương ở Từ Sơn chỉ ra quay video, chụp ảnh bằng điện thoại mà chúng nó bắt và sắp đưa ra toà. #DMCS http://m.dantri.com.vn/su-kien/chinh-phu-yeu-cau-tinh-bac-ninh-giai-trinh-vi-doi-100ha-dat-lay-139km-duong-20180731173402714.htm

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
165upvotes
17reminds

More from Anh Chí

More from Anh Chí